Có Thể Có Trợ Cấp FEMA cho Các Vật Dụng Bị Hư Hại do Bão Ian

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-086
Release Date:
Tháng 2 16, 2023

LAKE MARY, Fla. – Tại Quận Lee, một người thuê nhà đã nộp đơn cho FEMA sau cơn bão Ian. Trong đơn bà ta cho biết nhà và tài sản cá nhân của bà ta đã bị hư hại do lũ lụt.  Bà ta cũng báo cáo nhu cầu cần phải chi các khoản chi phí y tế do thảm họa mà bà ta không có bảo hiểm.

Một thanh tra của FEMA đã kiểm tra xác nhận rằng nhà của bà ta không thể ở được vì lũ lụt. FEMA xác định là người thuê nhà này đáp ứng được tất cả các tiêu chí và đủ điều kiện nhận nhiều loại trợ cấp: đủ điều kiện nhận trợ cấp tiền thuê nhà ban đầu, trợ cấp y tế và trợ cấp tài chánh cho các thiết bị và tài sản cá nhân thiết yếu bị hư hỏng do lũ lụt.  Người phụ nữ này đã nhận được tổng cộng 19,280 đô la tiền trợ cấp liên bang từ FEMA.

Ở Quận Seminole, một người thuê nhà báo cáo các thiệt hại về nhà cửa và tài sản cá nhân mà không có bảo hiểm tài sản cá nhân.  Bước kiểm tra của FEMA xác nhận là ngôi nhà không thể ở được do mưa và thiệt hại do gió gây ra.  FEMA xác định người thuê nhà này đáp ứng được tất cả các điều kiện và đủ điều kiện nhận trợ cấp tiền thuê nhà ban đầu và trợ cấp thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tài sản cá nhân và thiết bị thiết yếu.  Ông ta nhận được $16,199.

Các đương đơn này nằm trong số 364,000 hộ gia đình ở Florida được nhận trợ cấp liên bang theo điều khoản Trợ Cấp cho Các Nhu cầu Khác của Chương trình Trợ giúp Cá nhân và Hộ gia đình (ONA) của FEMA.  Tiền trợ cấp được cung cấp theo điều khoản của ONA, trong đo bao gồm trợ cấp phương tiện đi lại, y tế và nha khoa, giữ trẻ, tang lễ, chuyển nơi ở và nơi cất trữ đồ đạc, các nhu cầu quan trọng và các chi phí khác được phê chuẩn trước có thể không được bảo hiểm hoặc các nguồn khác chi trả. 

Để biết thông tin mới nhất về việc phục hồi của Florida sau Bão Ian và Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/info and fema.gov. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2, 2023