Cập nhật thông tin liên hệ để giữ liên lạc với FEMA

Release Date Release Number
DR-4673/4680-FL NR-084
Release Date:
Tháng 2 14, 2023

LAKE MARY, Fla. – Những người nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA sau cơn bão Ian và cơn bão Nicole phải đảm bảo rằng FEMA có thông tin liên hệ hiện tại của họ. FEMA có thể cần liên hệ với người nộp đơn để biết thêm thông tin hoặc sắp xếp một buổi kiểm tra nhà để xác minh thiệt hại.

Nếu quý vị được giới thiệu để FEMA kiểm tra và đã đợi ba tuần hoặc lâu hơn, hãy liên hệ với FEMA để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị. Nếu thông tin liên lạc của quý vị đã thay đổi, quý vị nên cập nhật ứng dụng FEMA của mình ngay lập tức.

Để cập nhật thông tin của quý vị, quý vị có thể tạo một tài khoản tại DisasterAssistance.gov và nhấp vào biểu tượng màu lục có tiêu đề “Kiểm tra trạng thái” và làm theo lời nhắc để tạo tài khoản hoặc truy cập tài khoản của bạn, gọi 800-621-3362 từ 7 sáng tới 11 chiều ET hoặc ghé thăm Trung tâm khắc phục thảm hoạ. Để tìm một trung tâm gần với quý vị gửi tin “DRC” và Mã Vùng tới 43362 hoặc truy cập fema.gov/drc.

Người nộp đơn nên cập nhật FEMA liên quan đến những thay đổi về bảo hiểm, tình hình nhà ở hiện tại, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và tuỳ chọn thanh toán của quý vị. Thông tin thiếu hoặc sai có thể trì hoãn hỗ trợ tài chính mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận. Khi liên hệ với FEMA, hãy tham khảo số có chín chữ số được chỉ định cho bạn khi quý vị đăng ký.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của Florida sau Bão Ian và Bão Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/disaster/4673 or fema.gov/disaster/4680. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối