Các chủ hợp đồng bảo hiểm lũ lụt ở Florida được cho thêm thời gian

Release Date Release Number
049
Release Date:
Tháng 11 7, 2022

BRANDON, Fla. - Các chủ hợp đồng của chương trình National Flood Insurance Program (NFIP) ở Florida bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ian có thể gia hạn các hợp đồng đã hết hạn gần đây mà không bị ngắt quãng bảo hiểm.

Việc gia hạn hợp đồng áp dụng cho các chủ hợp đồng có ngày hết hạn hợp đồng bảo hiểm lũ lụt bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2022. Ví dụ: nếu ngày gia hạn ban đầu của hợp đồng là ngày 25 tháng 8 năm 2022 thì hợp đồng có thể được gia hạn vào hoặc trước ngày 23 tháng 11 năm 2022 và bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơn bão Ian gây ra. Nếu ngày gia hạn là ngày 23 tháng 10 năm 2022 thì hợp đồng có thể được gia hạn vào hoặc trước ngày 21 tháng 1 năm 2023.

Các chủ hợp đồng muốn tận dụng thời gian ân hạn phải liên lạc với đại lý hoặc công ty bảo hiểm của họ trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng. Hãy liên lạc với đại lý bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm để thảo luận về hợp đồng của bạn. Nếu bạn không có thông tin này thì hãy gọi NFIP theo số 877-336-2627.

Tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2022, đã thanh toán 44,000 yêu cầu bảo hiểm NFIP ở Florida với tổng số tiền là 351 triệu đô la, bao gồm 170 triệu đô la trả trước.

FEMA gia hạn thời gian yêu cầu bằng chứng về tổn thất

FEMA cũng đã gia hạn thời gian yêu cầu về bằng chứng tổn thất cho các chủ hợp đồng bảo hiểm lũ lụt ở Florida, những người đã bị thiệt hại bởi lũ lụt do cơn bão Ian gây ra, từ 60 lên 365 ngày

Các chủ hợp đồng ở 26 quận của Florida được chỉ định cho chương trình Individual Assistance (Hỗ trợ Cá nhân) của FEMA có thể tận dụng các thời gian ân hạn NFIP. Các quận đó là Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns và Volusia. Tuy nhiên, tất cả các chủ hợp đồng ở Florida -- kể cả những người ở các quận không được chỉ định -- nên theo dõi trang fema.gov vì nhiều quận hơn có thể được bổ sung.

Bảo hiểm NFIP luôn có sẵn bất kể có tuyên bố thảm họa liên bang hay không. Bảo hiểm cho đồ đạc cũng có sẵn cho những người thuê nhà. Có bảo hiểm cho các tòa nhà dân cư và thương mại:

  • Tối đa $250,000 bảo hiểm cho tòa nhà và tối đa $100,000 bảo hiểm cho đồ đạc cho các cấu trúc nhà ở từ một đến bốn gia đình.
  • Tối đa $500,000 bảo hiểm cho tòa nhà và tối đa $100,000 bảo hiểm cho đồ đạc cho các cấu trúc nhà ở từ năm gia đình trở lên.
  • Tối đa $500,000 bảo hiểm cho tòa nhà và tối đa $500,000 bảo hiểm cho đồ đạc cho các doanh nghiệp.

Có một khoảng thời gian chờ 30 ngày trước khi các chính sách mới có hiệu lực, vì vậy đừng chờ đợi. NIFP hợp tác với hơn 50 công ty bảo hiểm tư nhân và NFIP Direct để bán và cung cấp các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt. Để tìm danh sách những người định giá bảo hiểm lũ lụt ở Florida, hãy truy cập Flood Insurance Writers in Florida (floir.com)

Để biết thêm thông tin về NFIP, để tìm hiểu xem bạn có sống trong một cộng đồng tham gia chương trình hay không và những gì được bảo hiểm bởi các hợp đồng NFIP hoặc cách nộp yêu cầu bảo hiểm, hãy liên lạc với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn hoặc truy cập FloodSmart.gov

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 11 12, 2022