Điều quan trọng là cần nộp đơn xin với SBA

Release Date Release Number
016
Release Date:
Tháng 10 10, 2022

TALLAHASSEE – FEMA có thể giới thiệu những người sống sót sau cơn bão Ian đến Small Business Administration (SBA) Hoa Kỳ cùng với thông tin về cách nộp đơn xin khoản vay thiên tai. Các chủ nhà, người thuê nhà, chủ doanh nghiệp và một số tổ chức phi lợi nhuận nhất định có thể đủ điều kiện. Điều quan trọng là phải nộp đơn xin vay càng sớm càng tốt.

Nếu đơn xin của bạn được chấp thuận thì bạn không có nghĩa vụ phải chấp nhận khoản vay của SBA nhưng việc không phản hồi đơn xin có thể khiến bạn bị loại khỏi các hỗ trợ tài chính khác có thể nhận được từ FEMA và Tiểu bang Florida.

Các khoản vay thiên tai của SBA là nguồn lớn nhất từ quỹ khắc phục thảm họa liên bang dành cho những người sống sót. SBA cung cấp các khoản vay thiên tai dài hạn, lãi suất thấp cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê nhà.

Các khoản vay thiên tai của SBA giúp chi trả những tổn thất không được bảo hiểm hoặc các nguồn hỗ trợ khác bồi thường đầy đủ. Những người sống sót không nên đợi giải quyết xong bảo hiểm rồi mới nộp đơn xin vay SBA. Họ có thể nhận ra rằng họ đã không được bảo hiểm cho khoản khấu trừ, sức lao động và vật liệu cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế nhà của họ.

Bạn có thể nộp đơn trực tuyến bằng cách sử dụng Đơn xin Vay Điện tử (Electronic Loan Application hay ELA) qua trang web an toàn của SBA tại disasterloanassistance.sba.gov/ hoặc bằng cách ghé qua một Disaster Recovery Center. Có thể yêu cầu mẫu đơn xin trên giấy bằng cách gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA theo số 800-659-2955. Nếu bạn bị điếc, khiếm thính hoặc có tật về nói thì vui lòng quay số 7-1-1 để truy cập các dịch vụ viễn thông chuyển tiếp hoặc gửi email tới disastercustomerservice@sba.gov. Không mất phí để nộp đơn xin khoản vay thiên tai của SBA.

Các chuyên gia về khoản vay thiên tai của SBA sẵn sàng trao đổi với các chủ nhà và người cho thuê nhà tại tất cả các Disaster Recovery Center của Florida mà mở cửa bảy ngày một tuần, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Các chủ nhà có thể đủ điều kiện nhận khoản vay thiên tai lên đến 200.000$ để sửa chữa hoặc xây dựng lại cấu trúc nhà ở chính. SBA cũng có thể giúp chủ nhà và người thuê nhà với khoản vay lên đến 40.000$ để thay thế tài sản cá nhân quan trọng, bao gồm cả ô tô bị hư hại hoặc phá hủy trong thảm họa.

Tags:
Cập nhật lần cuối