Hạn chót ghi danh để được FEMA Hỗ Trợ được gia hạn đến ngày 7 tháng Mười Một

Release Date Release Number
16
Release Date:
Tháng 10 3, 2022

Người thuê và chủ nhà ở Thành Phố St. Louis, Quận St. Louis, Quận St. Charles bị ảnh hưởng bởi lũ bất chợt từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy hiện tại còn đến ngày thứ Hai, 7 tháng Mười Một, 2022 để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA. Tính đến ngày 3 tháng Mười, 2022, FEMA đã chấp thuận hơn $36.4 triệu từ quỹ Hỗ Trợ Cá Nhân đến hơn 11,900 gia hộ trong vùng St. Louis.

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến tại DisasterAssistance.gov, gọi số 800-621-3362 hoặc dùng ứng dụng di động của FEMA.

Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, thì cho FEMA số điện thoại dùng cho dịch vụ này.

Đối với những nhu cầu không được bảo hiểm hay các nơi khác bao trả, FEMA có thể cung cấp tiền Hỗ Trợ Cá Nhân, không cần hoàn trả, cho:

 • Trợ Giúp Thuê Mướn nếu quý vị cần chuyễn chỗ vì thiệt hại do lũ lụt
 • Tài Sản Cá Nhân bị hư hại hoặc phá hủy do lũ lụt
 • Bồi Hoàn Tiền Ở nếu quý vị đã phải tạm thời ở khách sạn
 • Sửa Nhà Căn Bản cho Chủ Nhà có nơi cư ngụ chánh bị thiệt hại do lũ lụt
 • Các Nhu Cầu Chánh Yếu Khác do ảnh hưởng của lũ lụt gần đây

Ngoài những hỗ trợ nêu trên, xin lưu ý những điều sau đây:

 • Mỗi gia hộ chỉ nộp một đơn xin
 • FEMA không trả tiền cho thực phẩm bị mất hoặc hư hỏng.
 • Theo luật, FEMA không được phép trả tiền bảo hiểm hoặc hỗ trợ trùng với các nơi khác

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ FEMA, cần chuẩn bị sẵn những thông tin sau đây:

 • Số điện thoại để liên lạc với quý vị
 • Địa chỉ khi xảy ra lũ lụt
 • Địa chỉ nơi ở hiện tại của quý vị
 • Số An Sinh Xã Hội của một người trong gia hộ
 • Danh sách thiệt hại và tổn thất chánh
 • Thông tin ngân hàng nếu quý vị muốn FEMA gởi tiền trực tiếp cho quý vị
 • Thông Tin Bảo Hiểm nếu quý vị có bảo hiểm, bao gồm số hợp đồng bảo hiểm

Nếu có bảo hiểm cho chủ nhà, người thuê hoặc lũ lụt, quý vị cần nộp đơn xin bồi hoàn càng sớm càng tốt. FEMA không thể cho thêm quyền lợi cho những tổn thất đã được bảo hiểm bao trả. Nếu hợp đồng bảo hiểm của quý vị không bao trả toàn bộ chi phí thiệt hại, thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ liên bang.

Hãy nhớ giữ biên lai cho tất cả những lần mua hàng liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa.

Vào mạng lưới youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw để xem video cách nộp đơn xin hỗ trợ.

Theo dõi @FEMAregion7 trên Twitter, rồi bật thông báo trên điện thoại di động để biết thông tin cập nhật về thảm họa từ FEMA. Vào mạng lưới thảm họa tại fema.gov/disaster/4665.

Theo dõi @MOSEMA_ trên Twitter, rồi bật thông báo trên điện thoại di động để biết thông tin cập nhật về thảm họa từ Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Tiểu Bang (State Emergency Management Agency, hay SEMA) Missouri. Recovery.MO.gov vẫn là nguồn duy nhất và thường xuyên để cư dân Missouri dễ dàng tìm thông tin và tài nguyên liên quan đến thảm họa.

Tags:
Cập nhật lần cuối