Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Mở Cửa ở O’Fallon, Missouri

Release Date Release Number
010
Release Date:
Tháng 8 31, 2022

Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA sẽ mở cửa ở O’Fallon, Missouri (Quận St. Charles) vào Thứ Năm, ngày 1 tháng Chín để hỗ trợ cá nhân cho người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão nghiêm trọng từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy.

Các chuyên gia phục hồi từ FEMA và Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có, giải thích các chương trình hỗ trợ rồi giúp người sống sót điền hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin của họ.

Địa chỉ trung tâm phục hồi thảm họa:

O’Fallon Municipal Centre

100 N. Main St.

O’Fallon, MO 63366

(Cổng phía Đông Nam)

Giờ làm việc: 8:00 sáng – 7:00 tối

  • Sau ngày Chủ Nhật này, 4 tháng Chín, tất cả sáu Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA sẽ đóng cửa vào các ngày Chủ Nhật.
  • Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa cũng vẫn còn mở cửa sáu này trong tuần: Thứ Hai đến Thứ Bảy, 8:00 sáng đến 7:00 tối cho đến khi có thông báo mới.
  • Giờ làm việc trong ngày Lễ Lao Động Tất cả các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa đều sẽ mở cửa vào Ngày Lễ Lao Động, thứ Hai, 5 tháng Chín, từ 8:00 sáng đến 7:00 tối.

Những trung tâm phục hồi khác mở ở những địa điểm dưới đây:

QUẬN ST. LOUIS

Urban League Empowerment Center                  

9420 W Florissant Ave.

Ferguson, MO 63136

Giờ làm việc: 8:00 sáng-7:00 tối

QUẬN ST. LOUIS

University City Recreation Center

Centennial Commons

7210 Olive Blvd

University City, MO 63130

Giờ làm việc: 8:00 sáng-7:00 tối

QUẬN ST. LOUIS

Hazelwood Civic Center (Trung Tâm Dân Sự Hazelwood)

8969 Dunn Road

Hazelwood, MO 63042                                    

Giờ làm việc: 8:00 sáng-7:00 tối

THÀNH PHỐ ST. LOUIS

Ranken Technical College (Cao Đẳng Kỹ Thuật Ranken)

Mary Ann Lee Technology Center (Trung Tâm Kỹ Thuật Mary Ann Lee)

1313 N. Newstead Ave.

St. Louis, MO 63113

(Ở góc đường Newstead và Page)

Giờ làm việc: 8:00 sáng-7:00 tối

QUẬN ST. CHARLES

Developmental Disabilities Resource Board – DDRB Building (Hội Đồng Tài Nguyên Phát Triển cho Người Khuyết Tật – Tòa nhà DDRB)

1025 Country Club Road

St. Charles, MO 63303

(I-70 gần Zumbehl Road Exit)

Giờ làm việc: 8:00 sáng-7:00 tối

Không cần lấy hẹn trước khi đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa. Chúng tôi luôn chào mừng quý vị đến trung tâm.

Nộp đơn trực tuyến cho FEMA tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi 800-621-FEMA (3362) trước khi đến trung tâm. Giờ làm việc trong Ngày Lễ Lao Động là: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt ở Thành Phố St. Louis, Quận St. Louis và Quận St. Charles có thể đến bất cứ trung tâm phục hồi nào.

Với những nhu cầu liên quan trực tiếp đến lũ lụt xảy ra từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy, FEMA có thể cung cấp tiền Hỗ Trợ Cá Nhân không cần hoàn trả cho:

  • Trợ Giúp Thuê Mướn nếu quý vị cần chuyễn chỗ vì thiệt hại do lũ lụt
  • Tài Sản Cá Nhân bị hư hại hoặc phá hủy do lũ lụt
  • Bồi Hoàn Tiền Ở nếu quý vị đã phải tạm thời ở khách sạn
  • Sửa Nhà Căn Bản cho chủ nhà có nơi cư ngụ chánh bị thiệt hại do lũ lụt
  • Các Nhu Cầu Chánh Yếu Khác do ảnh hưởng của lũ lụt gần đây

Ngoài những hỗ trợ nêu trên, xin lưu ý những điều sau đây:

  • Mỗi gia hộ chỉ nộp một đơn xin
  • FEMA không trả tiền cho thực phẩm bị mất hoặc hư hỏng.

Theo luật, FEMA không được phép trả tiền bảo hiểm hoặc hỗ trợ trùng với các nơi khác.                                 

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @MOSEMA@FEMARegion7 để biết thông tin cập nhật.

Xem thông tin mới nhất tại Recovery.MO.govFEMA.gov/disaster/4665.

Chúng tôi có trợ cấp phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 9 1, 2022