Những Người Sống Sót Bão Ida: Hãy Cẩn Thận Chuẩn Bị cho Giông Tố Nicholas Sắp Tới

Release Date Release Number
DR-4611-LA NR-006
Release Date:
Tháng 9 13, 2021

BATON ROUGE, La. – FEMA muốn nhắc nhở cư dân Louisiana và những người sống sót Bão Ida nên cẩn thận chuẩn bị cho cơn giông tố Nicholas sắp tới.

Theo Dịch Vụ Thời Tiết Quốc Qia, cơn giông có thể mang đến mưa lớn và lũ quét, ngoài ra còn có gió mạnh và nước dâng. Xin nhớ rằng đường giông đi, kích thước, cường độ và hướng có thể thay đổi. Các khu vực xa tâm của cơn giông có thể bị ảnh hưởng chẳng hạn như lũ lụt, mưa nặng và gió mạnh.

Luôn để ý đến các cảnh giác về thời tiết, theo dõi tin tức tại địa phương để được cập nhật, và nghe theo thông báo của chánh quyền Xin giữ cho mình được an toàn và để ý đến các cảnh giác khẩn cấp về thời tiết và thông báo an toàn thời gian thực về di tản.

Vào mạng lưới getagameplan.org, Ready.gov hoặc Listo.gov để biết cách giữ cho mình, gia đình và thú nuôi được an toàn. Tải xuống ứng dụng FEMA miễn phí (có tiếng Anh và Tây Ban Nha) để được cảnh giác khẩn cấp và các thông báo thời gian thực về an toàn, nhiều hướng dẫn chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp và các tài nguyên liên quan đến thảm họa Ứng dụng có thể dùng cho thiết bị của Apple và Android.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại facebook.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 9 14, 2021