Thành lập trung tâm cứu trợ thiên tai tại quận St. Johns cho các nạn nhận thuộc vùng Florida

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 007
Release Date:
Tháng 9 15, 2017

TALLAHASSEE, Fla. – Một trung tâm cứu trợ thiên tai sẽ được mở ra vào thứ bảy ngày 16 tháng 9 tại quận St. Johns để giúp các nạn nhận bị ảnh hưởng bão tại vùng Florida. Trung tâm sẽ hoạt động từ 9 a.m đến 6 p.m từ thứ Hai đến thứ Bảy cho đến khi có cập nhật mới.

Địa chỉ của trung tâm như dưới đây:

UF Wind Mitigation “Hurricane House”

3111 Agricultural Center Drive

St. Augustine, FL 32092

Trong tương lai sẽ có nhiều trung tâm cứu trợ tương tự sẽ được thành lập.  Quý vị có thể sẽ tìm đến trung tâm gần quý vị nhất qua đường dẫn: fema.gov/disaster-recovery-centers hoạt gọi đường dây nóng của FEMA 800-621-3362. Thông tin này cũng có sãn trên mạng ứng dụng của FEMA. Các nạn nhân có thể đăng ký tại bất kỳ các trung tâm cứu trợ thiên tai nào, ngay cả các trung tâm không thuộc vùng Florida.

Để thúc đẩy quá trình hồi phục được nhanh chóng, thì các nạn nhân nên đăng ký trước khi đến các trung tâm cứu trợ thiên tai.  Để đăng ký, các nạn nhân có thể đăng ký trên mạng trực tuyến DisasterAssistance.gov hay gọi đường dây nóng cho FEMA 800-621-3362. Các dịch vụ tư vấn cứu trợ được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ từ 7 a.m tới 11 p.m EST bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo mới.

Cục Quản Lý Thiên Tai Liên Bang (FEMA), Ban Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ, các tổ chức thiện nguyện và các đoàn thể cứu trợ khác sẽ có mặt tại các trung tâm cứu trợ để trả lời các thắc mắt có liên quan đến các hoạt động cứu trợ sau thiên tai cũng như các khoảng cho vay lãi suất thấp dành cho các nạn nhân thiên tai như người thuê nhà, doanh nghiệp và người sở hữu nhà. Các nhân viên của trung tâm có thể giúp đỡ các nạn nhân nộp đơn xin cứu trợ từ chính phủ Liên Bang.

Các đơn vị hỗ trợ nạn nhân thiên tai (DSA) đang hoạt động tích cực tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai và tìm kiếm các nạn nhân để giúp họ đăng ký với FEMA nếu cần thiết.  Nếu các nạn nhân cần giúp đỡ thêm, các đơn vị này có thể giới thiệu họ đến các trung tâm cứu trợ thiên tai.

Các nạn nhân không nhất thiết phải đến các trung tâm cứu trợ của Liên bang để đăng ký và để nhận sự cứu trợ.  Nếu có thể, thì các nạn nhân nên đăng ký qua hệ thống mạng hay điện thoại trước khi đến các trung tâm cứu trợ.

Các nạn nhân có trở ngại về thính giác hoặc khó khăn khi nói có thể dùng TTY để gọi đăng ký tại số 800-462-7585. Những nạn nhân sử dụng số 711 hay dịch vụ thông tin bằng Video hay yêu cầu hỗ trợ khi đến các trung tâm cứu trợ thì nên gọi 800-621-3362. Mọi trung tâm cứu trợ đều có đầy đủ các phương tiện kỹ thuật để giúp đỡ cho các nạn nhân khuyết năng.

SBA dành ra các khoản vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, người sở hữu nhà và người thuê nhà. Các khoản cho vay cứu trợ nhằm  dùng để trang trải những chi phí mà bảo hiễm không thanh toán.

Để tìm hiểu thêm thông tin, người xin vay có thể liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng cứu trợ thiên tai của SBA qua số 800-659-2955, hay email DisasterCustomerService@sba.gov hay vào trang sba.gov/disaster. Các nạn nhân khuyết năng có thể gọi số 800-877-8339.

 

###

 

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ cho các công dân và lực lượng cứu trợ đầu tiên nhằm bảo đảm cả nuoc chung tay xây dựng, cũng cố, tăng cuong  va duy trì khả năng tụ bảo vệ, ứng phó, hồi phục, và giảm thiểu rũi ro thiên tai.

Chương trình hỗ trợ hồi phục sau thiên tai dành cho mọi công dân bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo,quốc tịch, tuổi tác, năng lực, giới tính, trình độ tiếng Anh hay thành phần kinh tế.  Nếu quý vị hay biết ai bị phân biệt đối xử thì hãy gọi điện thoại miễn phí cho FEMA 800-621-FEMA (3362) hay là TTY 800-462-7585.

Chương trình cứu trợ cung cấp chỗ ở tạm thời và các khoản chi phí sau đây: chi phí đi lại bằng phương tiện công cộng, chi phí y tế và nha khoa, chi phí tang chay không yêu cầu các cá nhân phải nộp đơn xin vay vốn của SBA. Tuy nhiên, người xin vay vốn của SBA để trang trải các chi phí liên quan đến nhà cửa cá nhân, chi phí sửa chữa xe cộ, chi phí di dời và thuê kho tồn trữ đều phải nộp đơn xin vay cho các nhân viên tín dụng của SBA để xem xét.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối