alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Mexico Wildfires Flooding, Mudflows and Straight-line Winds

DR-4652-NM
New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 5, 2022 - Th7 23, 2022

Ngày Công bố: Tháng 5 4, 2022

Local Resources Custom Text

3 Ways to Apply for Assistance

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

Disaster Distress Helpline

It is normal to feel sad, stressed or overwhelmed after a major disaster. For adults and children having negative feelings or thoughts, free crisis counseling is available through the Substance Abuse and Mental Health Services Administration’s (SAMHSA) Disaster Distress Helpline.

The Disaster Distress Helpline (DDH) is the first national hotline dedicated to providing year-round disaster crisis counseling. This toll-free, multilingual, crisis support service is available 24/7 via telephone (1-800-985-5990) and SMS (text 'TalkWithUs' to 66746) to residents in the U.S. and its territories who are experiencing emotional distress related to natural or man-made disasters.

Frequently Asked Questions and Rumor Control

Do your part to the stop the spread of rumors by doing three easy things:

  1. Find trusted sources of information.
  2. Share information from trusted sources.
  3. Discourage others from sharing information from unverified sources.

View Frequently Asked Questions and Rumor Control

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $6,397,172.50
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,257,189.09
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $7,654,361.59
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1383
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $91,190,446.11
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $68,753,110.59
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $170,726,709.94
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $2,164,103.81