News, Media & Events: Missouri

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Hai Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong tuần tới. Bốn trung tâm phục hồi khác vẫn mở cửa để giúp người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão tố nghiêm trọng vào ngày 25-28 tháng Bảy.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 9 22, 2022
FEMA đang cung cấp thông tin miễn phí về cách xây dựng cho ngôi nhà của quý vị trở nên vững chắc và an toàn hơn - cho dù ngôi nhà đó có bị hư hại do lũ lụt vào mùa hè này hay không.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 9 16, 2022
Trung tâm phục hồi thảm họa mới của FEMA sẽ mở cửa tại St. Louis City vào ngày thứ Bảy, 10 tháng Chín để hỗ trợ cá nhân cho người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão nghiêm trọng từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 9 12, 2022