News, Media & Events: Missouri

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão tố và lũ lụt nghiêm trọng ngày 25-28 tháng Bảy trong Thành Phố St. Louis, Quận St. Louis và St. Charles chỉ còn ba ngày để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA, hết hạn là cuối ngày 7 tháng Mười Một.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) trong Ranken Technical College tại St. Louis sẽ đóng cửa vào ngày thứ Hai, 7 tháng Mười Một lúc 5:00 chiều.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Thành phố St. Louis, Quận St. Louis và St. Charles chỉ còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA, hết hạn là trước cuối ngày 7 tháng Mười Một.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |