Tại sao việc Gửi lại Đơn xin Vay SBA của Quý vị lại Quan trọng

Release Date:
Tháng 9 18, 2023

FEMA hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ, là cơ quan cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho các chủ nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận. Các khoản cho vay hỗ trợ thảm họa của SBA có thể đài thọ cho các tổn thất không được đài thọ hoàn toàn bởi bảo hiểm hoặc các nguồn khác. SBA là nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai lớn nhất của liên bang dành cho các nạn nhân. 

 • Sau khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa từ FEMA, quý vị có thể được giới thiệu sang SBA. Nếu quý vị nhận được một mẫu đơn xin vay hỗ trợ thảm họa của SBA, chúng tôi khuyến khích quý vị điền đơn và gửi lại cho SBA.  
 • Nếu quý vị được phê duyệt một khoản vay SBA, quý vị không có trách nhiệm phải chấp nhận toàn bộ hay một phần khoản vay đó.  
 • Việc không gửi lại đơn xin vay SBA có thể khiến quý vị không đủ điều kiện nhận các hỗ trợ tài chính khả dĩ khác từ FEMA hoặc các nguồn tài chính khác.  
 • Đối với các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã nông nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp thủy canh nhỏ và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, SBA cung cấp Các Khoản vay Tổn thương Kinh tế do Thảm họa để giúp đáp ứng nhu cầu vốn lưu động do các đợt cháy rừng gây ra. Các Khoản vay Tổn thương Kinh tế sẵn có bất kể việc doanh nghiệp có bị thiệt hại vật lý đối với bất động sản hay không.  
 • SBA cung cấp các khoản vay hỗ trợ thảm họa sau cho các trận cháy rừng ở Maui:  
  • Vay Sửa Nhà – Các khoản vay sửa nhà lên tới $500,000 để sửa hay thay thế bất động sản và lên tới $100,000 để sửa hay thay thế tài sản cá nhân như quần áo, đồ nội thất, thiết bị gia dụng hay xe hơi cho cả chủ nhà và người thuê nhà. 
  • Các khoản vay Kinh doanh – Lên đến 2 triệu đô-la đối với sửa chữa hoặc thay thế bất động sản, vật tư lưu kho, máy móc, thiết bị và tất cả các thiệt hại vật lý khác.  
  • Các Khoản Vay Tổn thương Kinh tế – Lên tới 2 triệu đô-la để giảm nhẹ tổn thương kinh tế do các trận cháy rừng gây ra.  
  • Để biết thêm thông tin: Truy cập https://www.sba.gov/hawaii-wildfires. 
 • Sau khi công bố thảm họa, một khoản vay hỗ trợ thảm họa SBA có thể tăng thêm tới 20 phần trăm để trả cho các hạng mục nâng cấp mà sẽ giảm nguy cơ bị thiệt hại trong tương lai. 
 • Các Trung tâm Khắc phục Hậu quả cho Doanh nghiệp của SBA hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân cháy rừng ở các quận Hawai‘i, Kaua‘i, Honolulu và Maui. Các chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp ở Maui, là người đã phải chuyển chỗ và có nhu cầu cần vốn kinh doanh do hậu quả của các trận cháy rừng, có thể tới một Trung tâm Khắc phục Hậu quả cho Doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp nhỏ từ Big Island, Kaua‘i hay O‘ahu cũng có thể tới các trung tâm này. 
 • Đại diện SBA sẽ trả lời các câu hỏi về chương trình cho vay thiên tai của SBA, giải thích quy trình đăng ký và giúp mỗi chủ doanh nghiệp và cư dân hoàn thành đơn xin vay điện tử của họ. Sau đây là các địa điểm trung tâm: 
 • Maui County Hawaii Technology Development Corp.  

Maui Research Technology Center  

Building A, Suite 119 (Phòng Họp) 

590 Līpoa Parkway 

Kīhei, HI  96753 

Giờ mở cửa: Từ 8 a.m. đến 5 p.m. Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 10 a.m. đến 2 p.m. Thứ Bảy 

 

Quận Hawai‘i 

West Hawai‘i Civic Center 

74-5044 Ana Keohekaloale Highway 

Kailua-Kona, HI 96740 

Giờ mở cửa: 8 a.m. đến 4:30 p.m. Thứ Hai đến Thứ Sáu 

 

Quận Honolulu  

Hawai‘i Foreign - Trade Zone No. 9 

 1. Ala Moana Boulevard, Suite 201, Pier 2 

Honolulu, HI  96813 

Giờ mở cửa: 9 a.m. đến 6 p.m. Thứ Hai đến Thứ Bảy 

 

Quận Kaua‘i 

Tòa nhà Otsuka Furniture Cũ 

1624 Kuhio Highway 

Kapa’a, HI 96746 

Giờ mở cửa: 9 a.m. đến 6 p.m. Thứ Hai đến Thứ Bảy 

 

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực hồi phục sau cháy rừng tại Maui, hãy truy cập mauicounty.govfema.gov/disaster/4724. Theo dõi FEMA trên các phương tiện truyền thông: @FEMARegion9facebook.com/fema.  

Tags:
Cập nhật lần cuối