Hướng Dẫn Lão Niên Cách Chuẩn Bị cho Bão Tố

Release Date:
Tháng 6 7, 2022

Khi có bão sắp tới, các lão niên có thể gặp thêm nhiều nguy cơ hơn. Họ phải đối phó với nhiều trở ngại hơn trong trường hợp khẩn cấp so với hầu hết mọi người khác: bị cô lập, hạn chế di chuyển và các nhu cầu y tế. Người lớn tuổi có thể giảm nguy cơ của họ bằng cách chuẩn bị cho bão và các trường hợp khẩn cấp khác trước khi chúng xảy ra. 


Lập một danh sách những người có thể giúp đỡ

 

  • Quý vị có thể nhờ một người làm người chăm sóc chánh cho mình. Nhưng trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và người chăm sóc thông thường của quý vị có thể không có mặt lúc đó. Điều quan trọng là phải có danh sách những người quý vị có thể gọi.
  • Lập cách liên lạc dây chuyền. Chỉ định ai quý vị sẽ liên lạc ai trong lúc gặp khẩn cấp. Hỏi gia đình, bạn bè và những người láng giềng. Đừng giao cho chỉ một người làm hết mọi chuyện vì nếu họ bị thương hoặc mất khả năng, thì quý vị bị thế kẹt. Giữ danh sách những người giúp đỡ này trong túi khẩn cấp.
  • Nếu không thể đi đứng được một mình, quý vị có thể cần người khác chở đến nơi trú ẩn  hoặc di tản. Cho biết trước ai sẽ giúp quý vị.
  • Nhiều ứng dụng giao tiếp có sẵn cho điện thoại khôn ngoan. Chọn một hoặc hai ứng dụng, sau đó yêu cầu gia đình và bạn bè trong danh sách liên lạc khẩn cấp của quý vị tải xuống các ứng dụng tương tự này. Các ứng dụng này có thể được sử dụng cho cộng đồng nếu không còn dịch vụ điện thoại. 


Nhớ Có Sẵn Thông Tin Y Tế của Quý Vị


Nếu có tình trạng y tế thì quý vị nên đeo vòng tay hoặc mặt dây chuyền cảnh giác y tế. Điều này có thể cứu mạng sống của quý vị, nhất là nếu quý vị bị bệnh tiểu đường hoặc dị ứng với nhiều loại thuốc cụ thể, v.v… Bất kỳ nữ trang cảnh giác y tế nào có sẵn ngày nay đều có thể giúp người sơ cứu chữa trị đúng cách cho quý vị trong trường hợp quý vị không thể cho biết bệnh trạng của mình .


Những Gì Cần Mang Theo Nếu Quý Vị Phải Ra Khỏi Nhà

 

  • Danh sách: Trước khi gặp tình trạng khẩn cấp, hãy lập danh sách mọi thứ quý vị cần để được khỏe mạnh. Bao gồm họ tên và thông tin liên lạc với bác sĩ và dược phòng, danh sách các loại thuốc quý vị đang uống và bất kỳ thiết bị y tế nào quý vị đang sử dụng. Sau đó, cho những người trong danh sách liên lạc của quý vị biết quý vị sẽ để danh sách này ở đâu, trong trường hợp cần thiết.
  • Túi khẩn cấp: Một thứ cần thiết là túi khẩn cấp chứa tất cả các đồ cần thiết để tự lo trong tối thiểu 72 giờ. Vào mạng lưới www.ready.gov để lấy danh sách đầy đủ này  Hội Hồng Thập tự Mỹ (American Red Cross) cũng có thể thông tin cho quý vị về các món khuyến cáo.
  • Tiền mặt: Nguyên tắc chung là phải có ít nhất đủ tiền mặt để trả các chi phí thiết yếu trong 30 ngày. Hãy nhớ giữ tiền lẻ và tiền xu trong trường hợp mình cần.


Mọi người đều nên làm nhiều thứ để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong đời sống. Louisiana có bão và lũ lụt sông, nhưng cũng có lũ quét, hỏa hoạn và nhiều điều khác. Đôi khi, chúng ta thấy trước được mối nguy hiểm và có thời giờ chuẩn bị. Nhưng có những lúc khác thì quý vị phải hành động nhanh chóng. Luôn luôn làm theo chỉ dẫn của chánh quyền địa phương khi quyết định di tản.  Biết ai sẽ giúp quý vị trước khi cần. 


Để biết thêm thông tin và chuẩn bị, hãy xem Preparing Makes Sense for Older Americans - YouTube. Một nguồn tham khảo khác để chuẩn bị là đường dây điện thoại Tiếp Ngoại Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA (FEMA Mitigation Outreach) tại 833-336-2487.

Tags:
Cập nhật lần cuối