Cách Lập Giấy Tờ Về Quyền Sở Hữu Và Cư Trú Tại Nhà Cho FEMA

Release Date:
Tháng 1 10, 2023

Là một phần của quy trình trợ giúp sau thảm họa, FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính bị hư hại. FEMA đã giúp những nạn nhân sau thảm họa ở các quận Charleston, Georgetown và Herry, những người bị thiệt hại do Cơn bão Ian, xác minh quyền sở hữu và cư trú một cách dễ dàng hơn.

Chủ sở hữu và người thuê nhà phải chứng minh rằng họ đã cư trú tại nơi cư trú chính bị thiệt hại do thiên tai trước khi nhận được Trợ giúp Nhà ở và một số loại Trợ giúp Nhu cầu Khác. FEMA hiện chấp nhận phạm vi tài liệu rộng hơn.

Quyền sở hữu

Chủ nhà có thể cung cấp tài liệu chính thức như:

  • Chứng thư gốc hoặc chứng thư ủy thác đối với tài sản
  • Một bản tiền nợ nhà hoặc phân tích ký quỹ
  • Biên lai thuế đất hoặc hóa đơn thuế đất
  • Giấy chứng nhận hoặc xác nhận từ nhà sản xuất

Ngoài ra, FEMA giờ đây sẽ chấp nhận thư hoặc biên lai của công chức về những sửa chữa hoặc những cải tiến lớn. Bản tuyên bố của quan chức chính phủ (ví dụ: cảnh sát trưởng, thị trưởng, giám đốc bưu điện) phải bao gồm tên của người nộp đơn, địa chỉ của nơi cư trú bị thiệt hại do thiên tai, thời gian chiếm đóng, tên và số điện thoại của quan chức xác minh.

Những nạn nhân có tài sản thừa kế, nhà di động hoặc xe kéo du lịch không có tài liệu truyền thống về quyền sở hữu có thể tự chứng nhận quyền sở hữu như là phương án cuối cùng.

Những chủ sở hữu nhà có cùng địa chỉ từ thảm họa trước đó chỉ cần xác minh quyền sở hữu một lần. FEMA cũng đã mở rộng ngày của các tài liệu hội đủ điều kiện từ ba tháng lên một năm trước thảm họa.

Cư trú

Chủ nhà và người thuê nhà phải chứng minh rằng họ đã cư ngụ tại

thời điểm xảy ra thảm họa.

Người nộp đơn có thể cung cấp tài liệu chính thức về chỗ ở, chẳng hạn như:

  • Hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại, v.v.
  • Bản tuyên bố của Chủ hãng
  • Hợp đồng thuê nhà bằng văn bản
  • Biên nhận tiền thuê nhà
  • Bản tuyên bố của Công chức

FEMA hiện sẽ chấp nhận đăng ký xe cơ giới, thư từ các trường học địa phương (công hoặc tư), nhà cung cấp phúc lợi liên bang hoặc tiểu bang, tổ chức dịch vụ xã hội hoặc tài liệu của tòa án.

Người đăng ký cũng có thể sử dụng tuyên bố có chữ ký của chủ sở hữu công viên thương mại hoặc nhà di động, hoặc bản tự chứng nhận cho nhà di động hoặc xe moóc du lịch.

Nếu những nạn nhân đã xác minh thành công việc cư trú cho FEMA từ một thảm họa trước đó trong khoảng thời gian hai năm, thì họ không cần phải làm lại.

Những người nộp đơn ở South Carolina cần hỗ trợ pháp lý miễn phí liên quan đến giấy tờ sở hữu nhà và không có khả năng thuê luật sư có thể gọi cho Đường dây nóng Hỗ trợ Pháp lý Thảm họa theo số 877-797-2227, số chuyển tiếp 120, hoặc gọi đường dây South Carolina theo số 803-576-3815 để yêu cầu hỗ trợ. Đường dây nóng hoạt động từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu và người gọi có thể để lại lời nhắn bất cứ lúc nào.

Những nạn nhân sau Cơn bão Ian cũng có thể liên hệ với Dịch vụ Pháp lý South Carolina theo số 888-346-5592 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Năm hoặc gửi yêu cầu dịch vụ pháp lý về thảm họa tại www.lawhelp.org/sc/online.

Để đăng ký hỗ trợ của FEMA, hãy truy cập DisasterAssistance.gov, sử dụng FEMA ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc gọi cho 800-621-3362. Trợ giúp có sẵn trong hầu hết các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, hãy cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.

Tags:
Cập nhật lần cuối