FEMA Liên lạc với Người Khuyết tật, Người có Các Nhu cầu về Tiếp cận và Hoạt động Chức năng

Release Date:
Tháng 1 11, 2021

FEMA cam kết giúp đỡ tất cả cư dân Louisiana bị ảnh hưởng bởi Bão Laura và Delta. Bao gồm bất cứ ai cần được trợ giúp chuyên biệt. Hướng dẫn của FEMA nhằm đảm bảo rằng những người có các nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng nhận được sự hỗ trợ hợp pháp và công bằng trước, trong, và sau một thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.

Nói một cách đơn giản, những người có các nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng bao gồm người cần hỗ trợ do bất kỳ tình trạng bệnh lý nào (tạm thời hay vĩnh viễn) gây ra hạn chế khả năng hành động của họ. Để được coi là có các nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng không yêu cầu người đó phải có bất kỳ hình thức chẩn đoán hay đánh giá cụ thể nào.

Những người có các nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng có thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm, người khuyết tật, người cao niên, và nhóm dân số có khả năng thông thạo Tiếng Anh hạn chế, khả năng tiếp cận hệ thống giao thông hạn chế, và/hoặc khả năng tiếp cận hạn chế đối với các nguồn hỗ trợ về tài chính để chuẩn bị, ứng phó, và phục hồi sau tình huống khẩn cấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, 32.3% người lớn ở Louisiana có một dạng khuyết tật nào đó. Trên toàn tiểu bang và trên khắp cả nước, FEMA cung cấp các biện pháp hỗ trợ đặc biệt trong mọi bước của quá trình khắc phục hậu quả.

Báo, đài phát thanh, truyền hình, truyền thông xã hội, các tờ thông tin, viên chức địa phương, và đối tác khu vực tư nhân giúp truyền thông tin quan trọng về phục hồi bằng nhiều ngôn ngữ.

Để xem một video ngắn giải thích các biện pháp điều chỉnh đặc biệt mà FEMA có thể cung cấp, hãy tới: FEMA Accessible: Trả lời Có đối với Câu hỏi về Khuyết tật khi Đăng ký nhận Hỗ trợ - YouTube.

Nếu một người không làm đơn xin hỗ trợ và có thể cung cấp một lý do hợp lý cho việc chậm trễ, hoặc nếu họ sống ở Giáo xứ Allen hoặc Iberia nơi mà việc đăng ký vẫn mở đến tận 21 Tháng Hai, họ có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp của FEMA. Những người đã làm đơn có thể cập nhật thông tin của mình để yêu cầu trợ giúp đáp ứng được nhu cầu của họ. Liên hệ với FEMA bằng cách:

  • Truy cập DisasterAssistance.gov
  • Tải xuống ứng dụng di động của Cơ quan FEMA
  • Gọi 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585

Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, InnoCaption hay CapTel cần cho FEMA biết số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Nếu quý vị nhận được thư cho biết rằng đơn của quý vị đã bị từ chối, hãy đọc kỹ thư để biết lý do. Có thể đơn giản chỉ là thông tin của quý vị chưa đầy đủ. Một đoạn video ngắn có phụ đề có thể giải thích cho quá trình này: https://www.youtube.com/watch?v=y5RgXQytqVg&list=PL720Kw_OojlJCg2nvX7uU18QQsi16LaFp###.

 

Nếu quý vị cho rằng quyết định đó là sai, quý vị có thể kháng nghị bằng văn bản. Để biết thông tin nơi cần gửi đơn kháng nghị, hoặc để được trợ giúp, hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-62 1-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Các luật sư trực Đường dây Nóng Pháp lý cho Bão Delta của Louisiana, 1-866-418-8315, có thể giúp quý vị viết đơn kháng nghị nếu quý vị cần giúp đỡ và không có đủ tiền thuê luật sư.

Điều quan trọng là cần chuẩn bị trước khi xảy ra thảm họa tiếp theo. Truy cập Ready.gov để biết các ý tưởng lập kế hoạch ở hộ gia đình quý vị.

Trước cơn bão tiếp theo, cộng đồng người khiếm thính, điếc, và người có khuyết tật giác quan có thể xem tài liệu “Preparing Makes Sense for People with Disabilities and Other Access and Functional Needs” (Việc Chuẩn bị là Hợp lý với Người Khuyết tật và có các Nhu cầu về Tiếp cận và Chức năng Khác), một video của FEMA được trình bày bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ cử chỉ. Truy cập https://www.youtube.com/watch?v=ZLLMDOScE4g.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 17, 2021