Cách để Trợ giúp

Cảm ơn quý vị đã quan tâm ủng hộ phản ứng đối với COVID-19. Có rất nhiều cách để giúp đỡ, cho dù quý vị là một cá nhân hay doanh nghiệp.
Illustration of a heart with an extended hand over it with 5 other hands reaching out.
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

alert - info

Nếu quý vị đã hồi phục hoàn toàn sau COVID-19, hãy tìm hiểu cách quý vị có thể giúp bệnh nhân chống lại virus bằng cách hiến huyết tương của mình.

Quyên góp

Quyên góp Tiền và Hiện vật

 • Quyên góp tiền mặt cho tổ chức phi lợi nhuận mà quý vị lựa chọn là cách tốt nhất để giúp đỡ. 
 • Quý vị có thể tìm thấy các tổ chức phi lợi nhuận được xem xét kỹ lưỡng hỗ trợ các nỗ lực phản ứng với COVID-19 tại NVOAD.org.
 • Không thu nhận hoặc quyên góp cho đến khi quý vị chắc chắn rằng điều đó là cần thiết, ai sẽ chấp nhận số tiền đó và làm thế nào để số tiền đến được đó.
 • Gửi email tới FEMA-Donations-MGT@fema.dhs.gov để hỏi về cách tốt nhất để quyên góp.

Hiến Máu hoặc Huyết tương

 • Một nhu cầu quan trọng khác trong thời gian này là hiến máu và huyết tương. Thật không may, nhiều buổi hiến máu đã bị hủy bỏ và hoạt động quyên góp tại các trung tâm thu thập huyết tương đã giảm đáng kể.
 • Hiến máu và huyết tương từ người khỏe mạnh là một quá trình an toàn. Cả trung tâm thu thập máu và trung tâm thu thập huyết tương đều có tiêu chuẩn cao nhất về kiểm soát an toàn và nhiễm trùng.
 • Để tìm nơi quý vị có thể hiến máu, hãy truy cập aabb.org. Để tìm nơi quý vị có thể hiến huyết tương, hãy truy cập vào trang web Hiến Huyết tương COVID-19 của FDA.

Tình nguyện

Graphic
First Aid icon

Vắc-xin

Để tìm thông tin về cách tình nguyện hỗ trợ các nỗ lực vắc xin

Để tìm thông tin về cách tình nguyện hỗ trợ các nỗ lực vắc xin trong khu vực của quý vị, hãy liên hệ với sở y tế địa phương, tiểu bang, bộ lạc hoặc lãnh thổ của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm hiểu cách sử dụng vắc-xin bằng cách xem xét bộ công cụ của CDC.

Graphic
Illustration of a doctor with a stethoscope

Các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe có Giấy phép

Tìm thông tin về điều kiện hội đủ, xem mức độ chứng nhận theo năng lực lâm sàng và đăng ký với  Hệ thống Khẩn cấp dành cho Đăng ký Trước của các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe Tình nguyện tại tiểu bang của họ.

feature_mini img

Tình nguyện viên của Quân đoàn Dự bị Y tế (Medical Reserve Corps - MRC)

Liên hệ với một đơn vị MRC trong khu vực của quý vị để giúp cộng đồng của quý vị với các trung tâm tổng đài, các phòng khám lái xe qua và nhiều hoạt động khác.

feature_mini img

Các Công việc Tình nguyện Khác

Liên hệ với một đơn vị MRC trong khu vực của quý vị để giúp cộng đồng của quý vị với các trung tâm tổng đài, các phòng khám lái xe qua và nhiều hoạt động khác.

Khu vực Tư nhân

Hỗ trợ Vắc-xin

Nếu quý vị đại diện cho một nhóm ngành hoặc công ty lớn quan tâm đến việc hỗ trợ vai trò của FEMA trong việc phân phối vắc-xin đến các trung tâm trên khắp Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp Quốc gia (National Business Emergency Operations Center) tại nbeoc@max.gov 

Nếu nhóm ngành hoặc công ty của quý vị quan tâm đến việc phát triển vắc-xin, vui lòng truy cập Các Biện pháp Đối phó Y tế..

Phát triển các Biện pháp Đối phó Y tế Khác

Nếu quý vị muốn gặp gỡ một cơ quan liên bang liên quan đến chẩn đoán, điều trị hoặc thiết bị y tế khác mà quý vị đang phát triển cho SARS-CoV-2 hoặc COVID-19, vui lòng truy cập trang web Các Biện pháp Đối phó Y tế

feature_mini img

Quyên góp Vật tư và Thiết bị

Nếu quý vị đại diện cho một doanh nghiệp muốn tặng vật tư y tế, thiết bị hoặc dược phẩm, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về những gì quý vị muốn quyên góp. Biểu mẫu này chỉ dành cho quyên góp.

Bán Vật tư và Thiết bị

 • Nếu quý vị quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh với FEMA với hàng hóa và/hoặc dịch vụ phi y tế của công ty quý vị, vui lòng gửi yêu cầu của quý vị tới Nhóm Phản ứng Đổi mới Hành động Mua sắm (Procurement Action Innovative Response Team - PAIR) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) theo email DHSIndustryLiaison@hq.dhs.gov.
 • Chính phủ liên bang đang mua vật tư hoặc thiết bị y tế theo Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (Defense Logistics Agency - DLA). Vui lòng truy cập trang web của DLA để biết thêm thông tin.
feature_mini img

Phát triển Các Biện pháp Đối phó Y tế

Nếu quý vị muốn gặp gỡ một cơ quan liên bang liên quan đến vắc-xin, chẩn đoán, điều trị hoặc thiết bị y tế khác mà quý vị đang phát triển cho SARS-CoV-2 hoặc COVID-19, vui lòng truy cập medicalcountermeasures.gov.

Các Hình thức Trợ giúp Khác

 • Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết là đại diện cho bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần vật tư y tế, vui lòng liên hệ với sở y tế công cộng tại tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ của quý vị và/hoặc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp.
 • Nếu quý vị đại diện cho một doanh nghiệp khu vực tư nhân và muốn tìm hiểu thêm về việc tham gia theo cách không được liệt kê ở đây, vui lòng gửi e-mail tới nbeoc@max.gov hoặc truy cập trang web Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp Quốc gia (National Business Emergency Operations Center) của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối