alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4569

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

2

SACRAMENTO, Calif. – Các nạn nhân cháy rừng ở California bị mất giấy tờ quan trọng có thể cần bản thay thế để làm đơn đăng ký nhận dịch vụ và trợ giúp để tái thiết cuộc sống của họ.

Hướng dẫn này cung cấp các đường liên kết và thông tin liên lạc để thay thế các giấy tờ quan trọng này. Tất cả các tổ chức được liệt kê dưới đây đều cung cấp nguồn trợ giúp trực tuyến. Nếu quý vị không có máy tính cá nhân, các thư viện công cộng và các cơ quan khác có máy tính dành cho công chúng sử dụng.

Giấy tờ | Cần Liên lạc với Ai để Thay thế

illustration of page of paper Trang Thông tin |

Các nn nhân cháy rng cn gi cho Đường dây Tr giúp FEMA hoc truy cp DisasterAssistance.gov trước ngày 16 Tháng Mười Hai

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Wildfire Mitigation Grant Opportunities

file icon
California; FEMA-4569-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4569-DR; California as a result of Wildfires beginning on September 4, 2020, and continuing.