alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Navajo Nation Snowstorm and Flooding

DR-4436
Navajo Nation

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 21, 2019 - Th2 24, 2019

Ngày Công bố: Tháng 5 21, 2019

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $549,348.57
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $555,139.68

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.