Moun ki kontinye ap viv yo kapab vizite Sant pou Rekiperasyon apre Katastwòf la jiska 29 desanm

Release Date Release Number
NR-042
Release Date:
December 23, 2021

BATON ROUGE, La. – Moun ki kontinye ap viv yo gen kèk jou ankò pou yo vizite Sant pou Rekiperasyon apre Katastwòf FEMA ki nan Alario Center nan Westwego. Sant lan ap fèmen definitivman a 4è nan apremidi jou ki ap 29 desanm. Anvan sant lan fèmen definitivman, sant lan ap fèmen pou fèt yo sòti 23 desanm jiska 26 desanm. L ap ouvè ankò pou twa (3) dènye jou li yo 27 desanm sòti 9è nan maten jiska 6è nan apremidi.

Espesyalis FEMA yo ap disponib pou yo travay avèk moun ki kontinye ap viv yo jiskaske sant lan fèmen.

Menm si sant ki nan Westwego yo fèmen, moun ki abite nan pawas kote Siklòn Ida a te afekte ka kontinye vizite nenpòt lòt sant ki ouvè. Pou ou lokalize yon sant, ale nan aplikasyon FEMA oswa vizite www.FEMA.gov/DRC, oswa rele liy asistans FEMA a nan 800-621-3362. Tout sant yo ap pran prekosyon pou COVID-19. Anplwaye, volontè ak moun ki kontinye ap viv yo toujou mete mask. 

Tags:
Dènye mizajou December 27, 2021