U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Louisiana

Active Disasters: 1
Louisiana

Active Disaster 4611

There is an active disaster declaration involving Hurricane Ida. Learn about Disaster 4611

Disaster Declaration 4611 Montan
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 483588
Total Individual & Households Program (IHP) $526,114,980.47*
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $415,452.00*

As of Sep 15, 2021. * See Full Data

alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

News and Information

Bagay yon moun posede ki gen plis valè ki kraze pandan yon katastwòf pa souvan sa ki vo plis lajan yo, men se bagay ki gen yon valè emosyonèl: foto, bagay koleksyon, eritaj ak anpil lòt. Pa jete yo paske katastwòf la gate yo, anpil nan yo kapab rekipere gras ak yon ti travay ak detèminasyon.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 26, 2021
Li ka entimide w pou ranpli yon fòm gouvènman an pou jwenn èd lè ou te sibi anpil bagay. Lè ou konnen ki sa yo pral mande w sou aplikasyon FEMA a ak ki enfòmasyon ou bezwen gen nan men ou ka ede w santi w pare.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 24, 2021
Tout moun enpasyan pou yo retounen lakay yo apre yon katastwòf. Si yo evakye w, ou ka enkyete w sou sa ou pral jwenn lè ou retounen. Men, pa prese lè ou rive. Gen sèten prekosyon pou swiv si ou jwenn kay ou a te gen domaj. Ou dwe konnen kay ou a ka demanbre, oswa kontamine avèk mwazi oswa dlo tou rego, sa ki ka lakòz risk sante pou fanmi ou.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | September 24, 2021

Declared Disasters

Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Senior Center

Address

4014 Chennault St
Morgan City, Louisiana 70380
Saint Mary
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Convent Community Center

Address

5775 Hwy 44
Convent, Louisiana 70723
Saint James
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

River Parishes Community College (St. Charles)

Address

13145 US Hwy 90
Boutte, Louisiana 70039
Saint Charles
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

LPG Government Complex

Address

4876 LA-1
Raceland, Louisiana 70394
Lafourche
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Milne Recreation Center

Address

5420 Franklin Avenue
New Orleans, Louisiana 70122
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:10:00 AM - 6:00 PM

Cut Off Recreation Center-New Orleans

Address

6600 Belgrade Street
New Orleans, Louisiana 70131
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Rosenwald Recreation Center

Address

1120 S. Broad Street
New Orleans, Louisiana 70125
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Joe W. Brown Recreation Center

Address

5601 Read Blvd.
New Orleans, Louisiana 70127
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Jean Lafitte Senior Center

Address

4927 Treasure Blvd.
Lafitte, Louisiana 70067
Jefferson
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 5:30 PM
Tuesday:10:00 AM - 5:30 PM
Wednesday:10:00 AM - 5:30 PM
Thursday:10:00 AM - 5:30 PM
Friday:10:00 AM - 5:30 PM
Saturday:10:00 AM - 5:30 PM
Sunday:10:00 AM - 5:30 PM

Tangipahoa Parish Library-Hammond Parish

Address

314 E Thomas Street
Hammond, Louisiana 70401
Tangipahoa
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:10:00 AM - 6:00 PM

YMCA Buras

Address

36342 US 11
Buras, Louisiana 70041
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:8:00 AM - 6:00 PM

Rev. Percy Griffin Community Center

Address

15577 Highway 15
Braithwaite, Louisiana 70040
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 4:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 4:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 4:00 PM
Thursday:8:00 AM - 4:00 PM
Friday:8:00 AM - 4:00 PM
Saturday:8:00 AM - 4:00 PM
Sunday:8:00 AM - 4:00 PM

Belle Chasse Library

Address

8442 Highway 23
Belle Chasse, Louisiana 70037
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:9:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 5:00 PM
Sunday:9:00 AM - 5:00 PM

Jefferson Health Department

Address

1855 Ames Blvd.
Marrero, Louisiana 70072
Jefferson
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM