អ្នករស់រានអាចអញ្ជើញទៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រោចស្រង់គ្រោះមហន្តរាយ Westwego រហូតដល់ថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ

Release Date Release Number
NR-042
Release Date:
ធ្នូ 23, 2021

BATON ROUGE, La. – អ្នក​រស់រាន​នៅសល់​ពីរបីថ្ងៃ​ទៀត​ដើម្បី​អញ្ជើញ​ទៅ មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រោចស្រង់​គ្រោះមហន្តរាយ FEMA នៅ​ Alario Center ក្នុងក្រុង Westwego ។ មជ្ឈមណ្ឌល​នឹង​បិទ​ទ្វារ​អចិន្ត្រៃយ៍ ម៉ោង 4 ល្ងាច, ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃទី 29​ខែធ្នូ ។ មុន​នឹង​ការបិទទ្វារ​ចុងក្រោយ​របស់​វា មជ្ឈមណ្ឌល​នឹង​បិទទ្វារ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ពី​ថ្ងៃទី 23 រហូតដល់​ថ្ងៃទី​26​ខែធ្នូ ។ វា​នឹង​បើកទ្វារម្តង​ទៀត សម្រាប់​បីថ្ងៃចុងក្រោយ របស់វា​ពី​ម៉ោង​ 9 ព្រឹករហូត​ដល់​ម៉ោង 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូ ។

អ្នក​ឯកទេស FEMA នឹង​មាន​ជូន​ដើម្បី​ធ្វើការ​ជាមួយ​អ្នករស់រាន រហូត​ដល់​មជ្ឈមណ្ឌល​បិទទ្វារ ។

ថ្វី​បើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​ក្រុង Westwego កំពុង​បិទ​ទ្វារ អ្នកស្រុក​នៃ​សហគមន៍​កាតូលិក​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​ប៉ះទង្គិច​ដោយ​ខ្យល់កំបុតត្បូង Ida អាច​បន្ត​​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បើកទ្វារ​ធ្វើការ​ណា​មួយ​។ ដើម្បី​រក​ឃើញ​មជ្ឈមណ្ឌល​សូម​រុករក​ក្នុង​អ៊ែប FEMA ចូលទៅ www.FEMA.gov/DRC, ឬ​ទូរស័ព្ទទៅ​បណ្តាញ​ជំនួយ​របស់ FEMA លេខ 800-621-3362 ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ទាំងអស់​អនុវត្ត​តាម​ការប្រយ័ត្នប្រយែង​ចំពោះ​កូវីដ-19 ។ ម៉ាស​តម្រូវ​ឲ្យ​ពាក់​សម្រាប់​និយោជិត អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និង​អ្នករស់រាន ។ 

Tags:
បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុងក្រោយ