Người Sống Sót Có Thể Đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Westwego cho đến ngày 29 tháng Chạp

Release Date Release Number
NR-042
Release Date:
Tháng 12 23, 2021

BATON ROUGE, La. – Người sống sót còn vài ngày nữa để đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA ở Trung Tâm Alario tại Westwego. Trung tâm sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào lúc 4:00 chiều, Thứ Tư, ngày 29 tháng Chạp. Trước khi đóng cửa, trung tâm sẽ đóng cửa cho những ngày lễ từ ngày 23 đến 26 tháng Chạp. Trung tâm này sẽ mở cửa lại cho ba ngày cuối từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, thứ Hai, 27 tháng Chạp.

Các chuyên gia của FEMA sẽ có mặt để giúp người sống sót cho đến khi trung tâm này đóng cửa.

Tuy trung tâm tại Westwego đóng cửa, cư dân của tất cả các giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão Ida cũng có thể tiếp tục đến bất cứ trung tâm nào còn mở cửa. Xin kiểm tra ứng dụng của FEMA, vào mạng lưới www.FEMA.gov/DRC, hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để tìm trung tâm nào còn mở cửa. Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các đề phòng cho COVID-19. Các nhân viên, người thiện nguyện và người sống sót đều phải mang khẩu trang. 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 12 27, 2021