U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Louisiana Severe Winter Storms

4590-DR-LA
Louisiana

Peryòd Ensidan: Feb 11, 2021 - Feb 19, 2021

Dat Deklarasyon: Mar 9, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $5,769,923.12
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $1,296,592.28
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $7,066,515.40
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 2815
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $860,556.00
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $863,864.50
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $0.00