U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Florida Hurricane Irma

DR-4337-FL
Florida

Peryòd Ensidan: Sep 4, 2017 - Oct 18, 2017

Dat Deklarasyon: Sep 10, 2017


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $712,480,163.67
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $308,484,582.49
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,020,964,746.16
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 774691
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,669,140,173.22
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $541,431,717.08
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $2,294,465,276.14
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $245,939,133.64
Dènye mizajou Jen 25, 2021