Florida Hurricane Irma

DR-4337-FL
Florida

Okres incydentu: wrz 4, 2017 - paź 18, 2017

Data deklaracji: wrz 10, 2017

Na tej stronie znajdziesz

Zasoby lokalne

Obowiązki finansowania

Zasoby lokalne

Lokalne wiadomości i media

Wejdź na stronę Wiadomości i media aby zapoznać się z wydarzeniami, arkuszami informacyjnymi, informacjami prasowymi i innymi zasobami multimedialnymi.

Local Resources Custom Text

Aktualności

Składanie podań o pomoc

Uprasza się właścicieli domów, wynajemców i właścicieli przedsiębiorstw w powiatch Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas i Sarasota o pilne zarejestrownie się w Federalnej Agencji Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi, gdyż mogą się kwalifikować do pomocy w zwiąyku z klęską żywiołową.

Trzy sposoby rejestracji

 • Internet: www.DisasterAssistance.gov 
 • Telefinicznie: 1-800-621-3362 or TTY 800-462-7585
 • Osobiżście: Wizyta w Centrum Pomocy Ofiarom Klęski /Disaster Recovery Center (DRC)/. Prosimy pobrać aplikację FEMA App aby znaleźć najbliższą lokalizację.

Informacje jakie będą potrzeben:

 • Numer ubezpieczenia społecznego /Social Security/
 • Adres zniszczonego domu lub mieszkania
 • Opis zakresu zniszczeń
 • Informacje na temat zakresu ubezpieczenia
 • Obecny numer telefonu do kontaktowania się
 • Adres, pod którym będzie możliwy odbiór korsepondencji.

Numer konta bankowego i numer identyfikacyjny banku w celu otrzymywania bezpośrednich przelewów funduszy

Czego oczekiwać po złożeniu podania

Po zarejestrowniu właściciela domu w Federalnej Agencji Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi, inspektor mieszkaniowy FEMA zatelefonuje w celu wyznaczenia terminu inspekcji dla tych, którzy mieszkają w wyznaczonych powiatach. Oto co osoby poszkodowane powinny wiedzieć o procesie inspekcji: Czego oczekiwać podczas Rejestracji o Pomoc FEMA w wyniku Klęski

Każdy powinien wiedzieć, że:

 • Inspektor  FEMA wylegitymuje się plakietką identyfikacyjną ze zdjęciem.
 • Jeżeli plakietka identyfikacyjna nie zostanie pokazana, nie należy zezwalać na inspekcję.
 • Jeżeli istnieje podejrzenie, że ktoś podszywa się pod inspektora FEMA, prosimy skontaktować się z lokalnymi organami ścigania. Może odwiedzić Państwa więcej  niż jeden inspektor. Inni inspektorzy mogą reprezentować federalne, stanowe, parafialne i lokalne agencje rządowe, Admnistrację Małej Działalności Gospodarczej St. Zjed., Narodowy Program Ubezpieczeń Powodziowych i/lub firmy ubezpieczeniowe. 
 • Reprezentanci agencji ochotniczych mogą kontaktować się oferując ich usługi.

Jest istotne aby Państwo wiedzieli przed inspekcją FEMA, że:

 • Osoba dorosła powyżej lat 18-tu, która zamieszkiwała lokal przed klęską musi być obecna podczas inspekcji.
 • Osoba ta musi posiadać następujące dokumenty:
  • Dokumnet tożsamości ze zdejęciem
  • Dowód własności lub zamieszkiwania zniszczonego lokalu, taki jak: fakturę podatku od nieruchomości, rachunek opłaty hipotecznej lub pokwitownie, lub rachunek za usługi komunalne..
  • Dokumenty ubezpieczeniowe nieruchomości i samochodu.
  • Samodzielnie sporządzoną listę osób zamieszkujących lokal w czasie klęski; i
  • Samodzielnie sporządzoną listę zniszczeń domu i jego wyposażenia, spowodowanych klęską.

Najważniesze, co należy wiedzieć:

 • Inspekcja nie może się odbyś bez rejestracji w FEMA.
  • Telefon 800-621-FEMA (3362). Dla TTY telefonl 800-462-7585. Osoby używające umeru 711 lub przekaźnika video (VSR) mogą telefonować pod  800-621-3362.
  • Można zarejestrować się przez internet na stronie www.disasterassistance.gov.
  • Można zarejestrować się w FEMA w Centrum Pomocy Po Klęsce /Disaster Recovery Center/.

Jeżeli macie Państwo pytania, bezpłatny numer telefonu FEMA funkcjonuje od 7-mej do 23-ciej (czasu lokalnego), siedem dni w tygodniu aż do odwołania.

Jak się odwoływać

Aby dowołać się od decyzji w sprawie indywidulanej pomocy dla ofiar klęski, należy podjąć nastepujące kroki:Co zrobić jeśli nie zgadzasz się z decyzją zawartą w piśmie FEMA?1. Przeczytaj uważnie pismo aby dowiedzieć się dlaczego taka decyzja została podjęta.Czy musisz dostarczyć dodatkowe informacje?List z ubezpieczenia o determinacji.Dowód zamieszkania lub własności.Dokument tożsamości.Podpis wnioskodawcy.Zwykle odpowiedzi na decyzje wstepną:Zniszczenia dotyczyły drugiego domu lub posesji pod wynajem, nie głównego miejsca zamieszkania.Ktoś w rodzinie już złozył wniosek i uzyskał pomoc.Straty z tytułu klęski żywiołowej nie mogły być potwierdzone.Ubezpieczenie pokryło wszystkie starty.2. Skontaktuj się z EMAa aby złożyć odwołanie lub kiedy masz inne pytaniaZADZWOń800-621-3362(711 lub Tłumacz Internetowy Dostępny)800-462-7585(TTY)ODWIEDźCentrum Odbudowy po Klęsce3.Złóż odwołanie w formie pisemnej.Wytłumacz dlaczego uważasz ,że decyjzja została podjęta niewłaściwa.Dostarcz potwierdzające dokumenty i informacje.Załącz numer rejestracyjny FEMA na każdym dokumencie.Podpisz pismoWyślij odwołanie pocztą lub za pomoca faxu  w ciągu 60 dni od daty widniejącej na pismie, lub złóż osobiscie w Centrum Odbudowy po Klęsce.(Polish)

 1. Wyjaśnić na piśmie dlaczego nie zgadzamy się z decyzją
 2. Załączyć numer rejestracyjny FEMA  umieszczony na piśmie zwierającym decyzję, datę i miejsce urodzenia, pełne imię i nazwisko oraz adres.
 3. List musi być notaryzowany
 4. Załączyć kopię stanowego dowodu tożsamości lub następujące oświadczenie: „Niniejszym oświadczam pod karą za krzywoprzysięstwo, że powyższe jest zgodne z prawdą”
 5. Załączyć dokumenty poświadczające, takie jak kosztorys wykonawcy i roszczenie ubezpieczeniowe.
 6. Wysłać pismo odwoławcze do

FEMA
National Processing Service Center
PO Box 10055
Hyattsville, MD 20782

Ważne: List musi być opieczętowany w ciągu 60-ciu dni od daty otrzymania decyzji.

Prosimy wystrzegać sie oszustw i malwersacji przy staraniu się o pomoc w związku z klęską

Po klęsce oszuści, złodzieje tożsamości i inni przestępcy mogą usiłować żerować na bezbronnych ofiarach klęski. Najszęstsze formy oszustwa po klęskach obejmują fałszywe inspekcje mieszkaniowe, nielegalnych wykonawców budowlanych, nieprawdziwe prośby o datki na ofiary klęski, i fałszywe oferty udzielenia pomocy stanowej lub federalnej.

Osoby poszkodowane klęską powinny pamiętać, że:

 • Pracownicy federalani lub stanowi nigdy nie proszą o i nie przyjmują pieniędzy i zawsze posiadają plakietki identyfikacyjne.
 • NIE MA OPŁATY wymaganej w celu złożenia podania o lub otrzymania pomocy w związku z klęska od FEMA, Administracji Małej Działalności Gospodarczej St. Zjed. lub od stanu
 • Usiłowanie oszustwa może nastąpić przez telefon, pocztą, pocztą elektroniczną, SMS-eme lub osobiście.

Zdzierstwo cenowe

Zdzierstwo cenowe następuje gdy dostawca narzuca na  towar marżę większą niż usprawiedliwiają to poniesione przez niego koszty. Osoby poszkodowane są szczególnie podatne, gdyż ich potrzeby są natychmiastowe, i nie mają wielu alternatyw wyboru. Jeżeli spotkacie się Państwo ze zdzierstwem cenowym, prosimy skontaktować się z Prokuraturą Stanową.

Postępowanie z wykonawcami:

Osoby poszkodowane powinny podjąć kroki w celu ochrony przed i unikania oszustwa przy wynajmowaniu wykonawców do oczyszczania nieruchomości, usuwania odpadów lub dokonywania napraw.

Proste zasady jak uniknąć stania się ofiarą oszustwa:

 • Używać tylko wykonawców licencjonowanych przez stan
 • Uzyskać kosztorys i to więcej niż jeden
 • Żądać i sprawdzać referencje
 • Wymagać dowodu ubezpieczenia
  • i.e., od odpowiedzialności cywilenej i od wypadków pracowniczych
 • Domagać się pisemnej umowy i odmawiać podpisywania niecałkowicie wypełnionych umów
 • Wszystkie gwarancje uzyskiwać na piśmie
 • Dokonywać ostaniej płatności po zakończeniu wszystkich prac
 • Płacić czekiem.

Najlepszym sposobem uniknięcia oszustwa jest uzbrojenie się przeciwko niemu porzez posiadanie listy przypominającej czego należy żądać przy wynajmowaniu wykonawcy.

Oszustwa charytatywne

Datki pieniężne lub materialne na pomoc są inną drogą pomocy ofiarom klęski. Dowiedz się więcej o darowiznach.

Jeżeli jesteście Państwo świadomi potencjalnego oszustwa charytatywnego, prosimy powiadomić stanowe biuro ds. konsumentów lub biuro prokuratury.

Te osoby, które kwestionują ważność umowy lub podejrzewają oszustwo, zachęca się do zatelefonowania pod bezpłatny numer Linii Oszustw Po Klęsce FEMA 866-720-5721. Skargi mogą być równiż skaładane do lokalnych organów ściagania.

Wskazówki przy uprzątaniu

Poniżej zamieszczamy proste wytyczne, stosowanie się do których sprawi, że proces uprzątania i odzysku będzie prostszy i bezpieczniejszy:

 • Należy zawsze nosić odzież ochronną, taką jak koszule z długimi rękawami, długie spodnie, gumowe lub plastikowe rękawice, i wododporne kalosze lub buty.
 • Przed wejściem do domu, należy rozejrzeć się po obejściu w poszukiwaniu uszkodzonych kabli elektrycznych, przewodów gazowych i innych uszkodzeń zewnętrznych.
 • Należy zrobić fotografie uszkodzeń i zniszczeń przed rozpoczęciem uprzątania i zachować pokwitowania za naprawy.
 • Państwa dom może byś skażony pleśnią, co zwiększa ryzyko dla osób cierpiących na astmę, alergie lub schorzenia oddechowe. Prosimy zasięgnąć więcej informacji o pleśni w Centrum Nadzoru Epidemiologicznego /Center for Disease Control/: www.cdc.gov/disasters/hurricanes.
 • Otworzyć drzwi i okna, aby dom mógł się wywietrzyć zanim spędzi się jakikolwiek czas w środku.
 • Wyłączyć główny dopływ prądu i instalację wodną i nie używać urządzeń gospodarstwa domowego dopóki fachowiec nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.
 • Należy sprawdzić wszystkie sufity i podłogi, czy są wypaczone lub potencjalnie uszkodzone strukturalnie w inny sposób.
 • Wyrzucić całą żywnść, napoje i lekarstwa wystawione na działanie wód powodziowych lub błota, włącznie z puszkami i pojemnikami z żywnością lub płynami.
 • Również wyrzucić wszystkie przedmioty, które wchłonęły wodę i  nie mogą być oczyszczone lub zdezynfekowane (materace, dywany, wypchane zwierzęta, itp).
 • Należy uważać na węże, insekty i nne zwierzęta, które mogą się znajdować w obejściu lub w domu.
 • Usunąć płyty gipsowe i izolację, które miały styczność z wodami powodziowymi.

Wymyć dokładnie wszystkie twarde powierzchnie (podłogi, kontuary, urządzenia gospodarstwa domowego, zlewy, itp) za pomocą gorącej wody i mydła lub detergentu.

Jak pomóc

Gdy nadchodzi klęska, każda najmniejsza nawet rzecz jest pomocna. Aby Państwa datki i darowizny miały jak najlepszy efekt prosimy stosować sie do naszych zaleceń co do najefektywniejszych i najbezpieczniejszych sposobów przekazywania gotówki, dóbr lub czasu po klęsce.Jak pomóc po klęsce żywiołowejNajlepszym sposobem na pomoc to darowizna gotówki zaufanym organizacjom.Gotówka jest wydajna, elastyczna i nie wymaga pakowania lub przewozu.Zaufane organizacje zadbają aby Twoje pienądze trafiły do osób potrzebujących.(Polish)

 • Gotówka jest najlepsza. Darowizny pieniężne na rzecz uznanych organizacji niosących pomoc po klęskach są najszybszym, najbardziej elastycznym i najbardziej efektywnym rodzajem darowizn. Organizacje będące na miejscu wiedzą jakie rzeczy i w jakich ilościach są potrzebne, często kupują hurtowo z rabatem oraz, jeżeli to możliwe, nabywają porzez lokalne przdsiębiorstwa, co wspiera odbudowę ekonomiczną.
 • Prosimy potwierdzić potrzebę darów. Krytyczne potrzeby zmieniają się gwałtownie – prosimy potwierdzić potrzebę ZANIM przystąpią Państwo do zbiórki; uważnie pakować i oznaczać; potwierdzić punkty dostawy; zorganizować transport. Niezamawiane niepotrzebne towary NIE powinny zmniejszać zdolności lokalnych organizacji do zaspokajania rzeczywistych potrzeb osób poszkodowanych, porzez angażownie cennego czasu pracy ochotników, środków transportu i przestrzeni magazynowej.
 • Zgłoś się na ochotnika. Godne zaufania organizacje w obszarach objętych klęską wiedzą gdzie ochotnicy są potrzebni, i mogą zapewnić im właściwe bezpieczeństwo, przeszkolenie i kwatery.

Federalny program ubezpieczenia powodziowego

Informacje na temat tego, Jak uniknąć strat. Osoby posiadające ubezpieczenie powodziowe NFIP mogą być uprawnione do otrzymania pomocy w wysokości do 1000 USD na podjęcie działań prewencyjnych, mających na celu uniknięcie szkód w sytuacji bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Jak zgłosić roszczenie - poszczególne czynności

Witryna Jak złożyć roszczenie powodziowe? FEMA  zawiera więcej szczegółów na temat każdej z poniższych czynności, jak również więcej informacji dla ofiar huraganu Irma, którzy posiadają ubezpieczenie powodziowe w ramach Krajowego Programu Ubezpieczenia Powodziowego (National Flood Insurance Program).

 1. CZYNNOŚĆ PIERWSZA: Zgłoś roszczenie
  • Do kogo zadzwonić
  • Jakie informacje należy podać zgłaszając roszczenie
  • Jak zarejestrować się online do otrzymywania pomocy FEMA
 2. CZYNNOŚĆ DRUGA: Przygotuj się na inspekcję
  • Jak dokumentować szkody
  • Jak usuwać przedmioty zniszczone przez powódź
  • Do kogo się zgłosić w sprawie napraw
 3. CZYNNOŚĆ TRZECIA: Współpraca z likwidatorem szkód (Adjuster)
  • Czego należy się spodziewać po wizycie likwidatora szkód (adjuster)
  • Co trzeba wiedzieć, zrobić i omówić z likwidatorem szkód
  • Co należy zrobić po inspekcji
 4. CZYNNOŚĆ CZWARTA: Przygotuj oświadczenie o stracie (proof of loss)

Uwaga dla ofiar huraganu Irma: Chociaż zazwyczaj jest ono wymagane jest w ciągu 60 dni po dacie zaistnienia szkody, wypełnienie oświadczenia o stracie (Proof of Loss, POL) może być uchylone na okres jednego roku. Firma ubezpieczeniowa wypłaci roszczenie na podstawie raportu likwidatora szkód (adjuster). Oświadczenie o stracie (POL) będzie wymagane, jeżeli znajdziesz dodatkowe szkody spowodowane przez powódź albo nie zgadzasz się z kwotą wypłaconą przez firmę ubezpieczeniową.

Zwracamy uwagę, że nawet po otrzymaniu wstępnego odszkodowania z tytułu roszczenia powodziowego, możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie. Aby ubiegać się o dodatkową wypłatę odszkodowania, musisz złożyć POL przed upływem roku od daty zaistnienia szkody.

Nie jesteś zadowolony/a z kwoty odszkodowania? Jeżeli otrzymasz odmowę (wypłaty części lub całości roszczenia powodziowego) od firmy ubezpieczeniowej albo jesteś niezadowolony/a z kwoty odszkodowania proponowanego na naprawy czy wymiany związane ze szkodami spowodowanymi powodzią, możesz sprawdzić inne opcje. Opcje te są dostępne tylko dla ubezpieczonych, którzy otrzymali odmowę.

 

Obowiązki finansowania

Pomoc indywidualna Amount
Całkowita pomoc mieszkaniowa (HA) — zatwierdzona w dolarach $712,480,163.67
Pomoc w innych całkowitych potrzebach (Total Other Needs Assistance (ONA)) — zatwierdzona w dolarach $308,484,582.49
Suma zatwierdzonych kwot dolarów programu dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych $1,020,964,746.16
Zatwierdzone indywidualne wnioski o pomoc 774691
Pomoc publiczna Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,669,140,173.22
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $541,431,717.08
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $2,294,465,276.14
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $245,939,133.64

Disaster Recovery Centers (DRC) List

Nothing to show.
Ostatnia aktualizacja