FEMA Tiến Hành các Cuộc Kiểm Tra cho Bão Idalia

Release Date Release Number
045
Release Date:
Tháng 11 6, 2023

LAKE MARY, Fla. –Nếu quý vị đã nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA sau bão Idalia, thanh tra của FEMA có thể liên lạc với quý vị để sắp xếp thời biểu kiểm tra nhà.

Tiến trình kiểm tra của FEMA có thể cần xác định xem ngôi nhà có an toàn, vệ sinh, tiện dụng và ra vào được hay không. FEMA sẽ xét các yếu tố sau đây khi xem người nộp đơn có đủ điều kiện được hỗ trợ hay không:

  • Cấu trúc bên ngoài nhà phải vững vàng, bao gồm cửa ra vào, nóc nhà và cửa sổ.
  • Điện, khí đốt, sưởi, ống nước và hệ thống hố phân tự hủy có hoạt động đúng chức năng không?
  • Bên trong ngôi nhà có thể ở được và có cấu trúc vững chắc không, bao gồm cả trần và sàn nhà?
  • Nhà có khả năng hoạt động cho mục đích dự định không?
  • Lối ra vào nhà an toàn không?

Việc kiểm tra này miễn phí. Người thanh tra sẽ có ID có ảnh của FEMA và số đơn nộp của quý vị. Quý vị lưu ý rằng cú gọi từ FEMA có thể từ một số không có danh tánh.

Người nộp đơn nào không thể gặp người thanh tra có thể nhờ bạn bè hoặc người thân thay mặt họ. Họ phải gửi yêu cầu bằng văn bản và có chữ ký cho biết có bên thứ ba thay mặt họ.

Nếu quý vị cần được giúp đỡ về ngôn ngữ hoặc khuyết tật, xin gọi số 800-621-3362 trước ngày kiểm tra và cho FEMA biết những gì mình cần.

Nếu người thanh tra nhà của FEMA liên lạc quý vị nhưng không có ai trong gia hộ nộp đơn xin FEMA, hãy báo cho người thanh tra biết quý vị không nộp đơn xin hỗ trợ và báo cho FEMA qua Đường Dây Trợ Giúp theo số 800-621-3362 hoặc trực tiếp đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm họa.

Vào floridadisaster.org/updates/ và fema.gov/disaster/4734 để xem thông tin mới nhất về tiến trình phục hồi Florida sau Bão Idalia,. Theo dõi FEMA trên X, trước đây là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối