FEMA Hướng Dẫn Miễn Phí để Sửa Chữa và Xây Cất Lại tại Các Tiệm Địa Phương

Release Date Release Number
15
Release Date:
Tháng 9 29, 2022

FEMA cung cấp thông tin miễn phí về cách làm cho ngôi nhà của quý vị được chặt chẽ và an toàn hơn – dù cho nhà có bị hư hại vì lũ lụt trong mùa hè này. Thực hiện ngay để phòng ngừa hoặc giảm bớt chi phí hư hại do lũ lụt gây ra.

Quý vị có thể nói chuyện trực tiếp với chuyên viên của FEMA ở các tiệm cải tiến nhà cửa tại địa phương.

Những người tự sửa chữa và các chuyên gia có thể được giải đáp và bàn thảo các thắc mắc của mình:

  • Các phương thức để phòng ngừa hư hại cho thảm họa trong tương lai
  • Các kỷ thuật để xây cất lại nhà cửa
  • Các hướng dẫn để giảm nguy cơ do thảm họa – dù quý vị làm chủ hoặc thuê nhà

Địa điểm:

The Home Depot

10930 New Halls Ferry Rd

Saint Louis, MO 63136

The Home Depot

3891 Mexico Rd

Saint Charles, MO 63303

The Home Depot

1525 State Hwy K

O’Fallon, MO 63366

The Home Depot

8901 Page Avenue

Overland, MO 63114                                                 

Ngày Thứ Hai, 3 tháng Mười, đến thứ Bảy, 15 tháng Mười

Giờ làm việc: Thứ Hai—Thứ Bảy, 9:00 sáng—7:00 tối và Chủ Nhật 10:00 sáng—3:00 chiều.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @MOSEMA@FEMARegion7 để biết thông tin cập nhật.

Xem thông tin mới nhất tại Recovery.MO.govFEMA.gov/disaster/4665.

Chúng tôi có trợ cấp phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.

Tags:
Cập nhật lần cuối