Những ai có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Bạn có thể đủ điều kiện nếu:

  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020, và
  • Chi phí tang lễ là cho một người đã qua đời ở Hoa Kỳ, các lãnh thổ hoặc District of Columbia, có thể là do hoặc nhiều khả năng là do COVID-19.
Cập nhật lần cuối