LER có giống như Hỗ Trợ Trú Ẩn Chuyển Tiếp (Transitional Sheltering Assistance, hay TSA)?

Không. LER là chương trình hoàn tiền xuất túi cho các chi phí cư trú (cư trú và thuế) không được hãng bảo hiểm bao trả như là quyền lợi phụ trội cho chi phí đời sống hoặc mất khả năng sử dụng. Hỗ trợ không cấp trực tiếp cho khách sạn hoặc trả trước cho người sống sót, nhưng được hoàn cho người sống sót sau khi họ cung cấp biên nhận cho thấy rằng họ tự xuất túi trả tiền cho các chi phí này 

TSA giúp cho người sống sót đủ tiêu chuẩn ở tạm thời trong các khách sạn hoặc quán trọ tham gia khi không có sẵn các lựa chọn gia cư khác, sau khi tổng thống tuyên bố thảm họa. Những người nộp đơn đủ tiêu chuẩn cho TSA không được cấp phí tổn của chỗ ở của họ. Chỗ ở được trả trực tiếp từ FEMA cho những người tham gia cung cấp chỗ ở.

25 giáo xứ tại Louisiana được chỉ định được FEMA hỗ trợ cho Bão Ida: Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington, West Baton Rouge và West Feliciana.

Hãy nộp đơn trực tuyến tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi đường dây giúp đỡ của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585) 24 giờ, 7 ngày một tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Cập nhật lần cuối