Bảo hiểm nhân thọ có được coi là trùng lặp quyền lợi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán chi phí tang lễ?

FEMA không coi tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền tử tuất, hoặc các hình thức hỗ trợ khác không nhằm mục đích cụ thể để trang trải chi phí tang lễ là trùng lặp quyền lợi. Do đó, những người làm đơn đã sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán các chi phí tang lễ có thể được cân nhắc nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Cập nhật lần cuối