alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Alabama Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

DR-4684-AL
Alabama

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 12, 2023

Ngày Công bố: Th1 15, 2023

Local Resources Custom Text

Citizenship and FEMA Eligibility

FEMA is committed to helping all eligible disaster survivors recover, including U.S. citizens, non-citizen nationals and qualified aliens.

Learn more about Citizenship and Immigration Status Requirements for Federal Public Benefits

How Do I Appeal the Final Decision?

If you receive a letter stating that you are ineligible for assistance or that your application is incomplete, you can still complete the application or appeal the decision within 60 days of receiving a decision letter. The letter would either be mailed to you or placed into your Disaster Assistance Center account, if you have set up an account.

Learn More on Appeals

Frequently Asked Questions and Rumors

Learn more about common disaster-related rumors and how to report fraud. You can also get answers to frequently asked questions about emergency shelters, disaster assistance, flood insurance and more.

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

 

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $7,354,533.99
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,628,289.80
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $8,982,823.79
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1808
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $3,824,579.12
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,615,351.01
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $7,203,415.71