Bảo hiểm lũ lụt là một nguồn lực quan trọng đối với Cư dân South Dakota

Release Date Release Number
DR-4440-NR-025
Release Date:
Tháng 8 9, 2019

PIERRE, S.D. – Nó sẽ không xảy ra với tôi

Nhiều cư dân South Dakota có thể tin rằng họ không cần mua bảo hiểm lũ lụt. Ngôi nhà của họ chưa bao giờ bị ngập lụt trước đây. Họ không sống ở vùng có nguy cơ bị lũ lụt.

Nhưng lũ lụt năm nay ở South Dakota đã chứng minh rằng phần lớn thiệt hại có thể xảy ra ở những khu vực không được coi là đặc biệt có nguy cơ và bảo hiểm lũ lụt là một khoản đầu tư đúng đắn. Một inch nước lũ có thể gây ra thiệt hại lên tới $25,000 đô la cho ngôi nhà.

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia đã nhận được 222 yêu cầu bảo hiểm lũ lụt ở South Dakota kể từ ngày 6 tháng 8 và đã trả hơn $3.7 triệu đô la cho các cư dân có bảo hiểm. Hơn một nửa trong số những khiếu nại đó là đối với tài sản không nằm trong vùng lũ có nguy cơ cao hoặc Khu vực Nguy hiểm Lũ lụt Đặc biệt.  Hầu hết đến từ các cộng đồng không được chỉ định hỗ trợ thảm họa FEMA cho chủ nhà và người thuê nhà.

Khi lũ lụt xảy ra, thiệt hại không được bảo hiểm đài thọ bởi hầu hết các bảo hiểm của chủ nhà.

Chủ sở hữu tài sản có thể tự bảo vệ mình khỏi những tổn thất tài chính này bằng cách có chính sách bảo hiểm lũ lụt thông qua NFIP.  Bảo hiểm lũ lụt được đài thọ bất kể có tuyên bố thảm họa liên bang hay là không.

Tại South Dakota, 229 cộng đồng tham gia vào các bảo hiểm của NFIP và 3,739 bảo hiểm có hiệu lực. Cư dân có thể mua một bảo hiểm lũ lụt nếu cộng đồng của họ tham gia vào NFIP, bất kể rủi ro lũ lụt của họ. Sau thiên tai gần đây, một số cộng đồng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia vào NFIP.

Bảo hiểm có sẵn cho các tòa nhà dân cư và thương mại và đồ đạc trong đó:

  • Lên đến  $250,000 trong phạm vi bảo hiểm tòa nhà và lên đến $100,000 trong bảo hiểm cho các cấu trúc nhà ở bốn gia đình trở lên
  • Lên đến $500,000 trong phạm vi bảo hiểm tòa nhà và lên tới 100,000 đô la bảo hiểm cho các cấu trúc nhà ở năm gia đình trở lên
  • Lên đến $500,000 đô la trong phạm vi bảo hiểm tòa nhà và lên tới $500,000 đô la bảo hiểm đồ đạc cho các doanh nghiệp

Mua thế nào:

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  FloodSmart.gov   hoặc gọi cho bộ phận trợ giúp của NFIP theo số 800-427-4661.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021