News, Media & Events: Tennessee

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA có thể cần liên lạc với cư dân Tennessee đã nộp đơn xin trợ giúp sau cơn bão và lốc xoáy ngày 9 tháng 12 năm 2023. Người đương đơn nên lưu ý rằng các cuộc gọi có thể đến từ các số ngoài tiểu bang hoặc không xác định.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
FEMA đang cung cấp cho cư dân Tennessee những lời khuyên miễn phí về cách xây dựng chắc chắn và an toàn hơn nhằm chống chọi lại cơn bão.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Các Trung tâm Phục hồi Thảm họa hoạt động ở Tennessee để trợ giúp cho cơn lốc xoáy sẽ tạm thời đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 2, cho ngày lễ liên bang Ngày Lễ Tổng thống.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |