Các Cuộc Gọi Điện Thoại Từ FEMA Có Thể Gọi Từ Các Số Điện Thoại Không Xác Định

Release Date Release Number
NR-028
Release Date:
Tháng 2 29, 2024

NASHVILLE - FEMA có thể cần liên lạc với cư dân Tennessee đã nộp đơn xin trợ giúp sau cơn bão và lốc xoáy ngày 9 tháng 12 năm 2023. Người đương đơn nên lưu ý rằng các cuộc gọi có thể đến từ các số ngoài tiểu bang hoặc không xác định.

Điều quan trọng là phải trả lời các cuộc gọi này vì FEMA có thể cần thêm thông tin để tiếp tục duyệt xét đơn đăng ký. Mặc dù thời hạn nộp đơn đã kết thúc vào ngày 12 tháng 2, các chuyên viên của FEMA vẫn tiếp tục liên lạc với các đương đơn để theo dõi đơn đăng ký của họ.

Đương đơn được yêu cầu cập nhật FEMA về những thay đổi trong thông tin liên lạc. Thông tin thiếu hoặc sai có thể trì hoãn việc cung cấp trợ giúp. Cư dân có thể nhận thông tin về đơn đăng ký của họ hoặc cung cấp thông tin cập nhật cho FEMA bằng Đường dây trợ giúp FEMA, 800-621-3362. Đường dây trợ giúp miễn phí và có nhiều ngôn ngữ để giúp đỡ.

Để biết thông tin về khôi phục thảm họa của Tennessee, hãy truy cập fema.gov/disaster/4751. Theo dõi FEMA trên X, trước đây là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema. Theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Tennessee tại facebook.com/TennesseeEMA.

Tags:
Cập nhật lần cuối