News, Media & Events: North Carolina

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

Nếu nhà của quý vị bị ngập lụt do Trận Cuồng phong Florence hoặc đã bị tràn ngập nhiều lần trong quá khứ và quý vị đang hy vọng mua lại, có một số thông tin quan trọng quý vị nên biết.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

Sự Hỗ trợ thảm họa từ tất cả các nguồn lực— bao gồm cả bảo hiểm và bên từ thiện—có thể được xem xét khi xác định số tiền tài trợ mà FEMA đã giúp cho những người đã bị ảnh hưởng bởi trận Cuồng phong

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |