alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Assistance to Firefighters Grants Regional Contacts

Region I: Serving CT, MA, ME, NH, RI, VT

Chris Babcock (CT, ME)
202-710-3748
christopher.babcock@fema.dhs.gov

Lance D. Harbour (NH, VT)
617-513-9734
lance.harbour@fema.dhs.gov

Region II: Serving NJ, NY, PR, VI

Brian Thomas (NY, NJ, PR, USVI)
917-561-3294
brian.thomas@fema.dhs.gov

Region III: Serving DC, DE, MD, PA, VA, WV

Lori Bainbridge (DC, PA)
215-495-4280
lori.bainbridge@fema.dhs.gov

Dan Mulville (MD, VA) 202-320-9146 daniel.mulville@fema.dhs.gov

Delores Roselli (DE, WV)
267-896-2232
dolores.roselli@fema.dhs.gov

Region IV: Serving AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN

Vincent Ramm (AL GA, & SC)
229-225-4965
vincent.rammsr@fema.dhs.gov

Dee Robert (FL, KY, & TN)
(770) 220-5391
Dee.roberts@fema.dhs.gov

Christopher Billingsley (NC)
770-220-5607
christopher.billingsley@fema.dhs.gov

Linda Keomanivong (MS)
(770) 220-5228 linda.keomanivong@fema.dhs.gov

Region V: Serving IL, IN, MI, MN, OH, WI

Arthur Tuscher (IL, MI, WI)
312-408-5580
arthur.tuscher@fema.dhs.gov

Devonya Jackson (Grants Management Specialist)
312-408-5219
Devonya.Mims@fema.dhs.gov

Tami Phillips (IN, MN, OH)
312-408-5338
Tambrete.phillips@fema.dhs.gov

Region VI: Serving AR, LA, NM, OK, TX

Cathy Severs
940-297-0210
cathy.severs@fema.dhs.gov

Andrea Selmon
940-297-0135
andrea.selmon@fema.dhs.gov

Roberto Ramirez
940-383-7329
roberto.ramirez@fema.dhs.gov

Region VII: Serving IA, KS, MO, NE

Rex Jennings (MO, NE)
816-283-7951
rex.jennings@fema.dhs.gov

Hal Tyson (IA, KS)
816-283-7084
Hal.Tyson@fema.dhs.gov

Region VIII: Serving CO, MT, ND, SD, UT, WY

Ted Young
303-235-4791
ted.young@fema.dhs.gov

Region IX: Serving AZ, CA, HI, NV, Guam, Northern Mariana Islands, American Samoa

Sandi R. Tripp
510-627-7080
Sandra.Tripp@fema.dhs.gov

Region X: Serving AK, ID, OR, WA

Richard Dunne
425-487-4633
richard.dunne@fema.dhs.gov