Các gợi ý để Kháng nghị một Quyết định từ FEMA

Release Date:
Tháng 12 6, 2021

Nếu quý vị đã làm đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau khi Bão Ida càn quét qua Mississippi, quý vị có lẽ đã nhận được một lá thư xác định -- và có thể quý vị không đồng tình với quyết định của họ. Quý vị có quyền kháng nghị quyết định đó

Thông thường, các thư này được gửi đi khi đơn của quý vị bị thiếu một số thông tin. Có lẽ quý vị đã không trình bằng chứng danh tính của mình, hay bằng chứng quý vị sở hữu hay thuê căn nhà mình ở, hoặc bằng chứng quý vị đã sống trong nhà trong phần lớn thời gian của năm trước khi xảy ra thiên tai.

Đây là một số gợi ý để viết thư kháng nghị quyết định của FEMA.

Một phần quan trọng của quá trình là biết được thời hạn để trình bày kiến nghị của quý vị: 60 ngày tính từ ngày ghi trên thư xác định.

FEMA có thể nói rằng đơn hay phần hỗ trợ cho quý vị là không hội đủ điều kiện, hoặc FEMA đang hoãn ra quyết định về đơn của quý vị. Thường thì lý do có thể đơn giản chỉ là thiếu tài liệu hay thông tin hỗ trợ. Hãy đọc thư của FEMA từ đầu đến cuối để giúp quý vị hiểu cơ quan này đang yêu cầu quý vị làm gì.

Bản thân thư có chữ ký và ngày tháng của quý vị là không đủ để FEMA cân nhắc lại quyết định của mình. Quý vị cần bằng chứng để hỗ trợ luận điểm của quý vị. Quý vị phải cung cấp tài liệu hoặc thông tin mà FEMA yêu cầu. Kháng nghị của quý vị phải bằng văn bản.

Sau đây là những gì cần đưa vào trong thư của quý vị:

  • Một bản sao thư của FEMA cho biết là quý vị không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, hoặc cơ quan này đã không có quyết định, hoặc số tiền được trao mà quý vị cho là không đủ.
  • Thư liên lạc từ công ty bảo hiểm của quý vị cho thấy quý vị đã nhận được chỉ một phần nhỏ những gì quý vị cần để sửa, không đủ để giúp quý vị tạm thời chuyển sang một nơi khác, hay không đủ để thay thế những đồ đạc nhất định. Hãy nhớ là FEMA không thể trao trợ cấp cho quý vị để chi cho một thứ mà công ty bảo hiểm của quý vị đã trả.
  • Một bản sao hóa đơn tiện ích, bằng lái xe, hợp đồng thuê nhà, sao kê ngân hàng, tài liệu của trường học địa phương, đăng ký phương tiện cơ giới, hay thư của chủ lao động. Tất cả đều có thể được dùng để chứng minh căn nhà, hay nhà mà quý vị thuê bị hư hại đã là nơi ở chính của quý vị, có nghĩa là quý vị đã sống ở đó trong phần lớn thời gian của năm.
  • Một bằng chứng về sở hữu nhà, như giấy tờ mua nhà trả góp hay giấy tờ bảo hiểm, hóa đơn thuế, chứng thư, giấy biên nhận sửa chữa lớn trong vòng vài năm qua, hay một tài liệu của tòa án. Nếu giấy tờ của quý vị bị mất hoặc bị phá hủy, hãy nhấp vào www.usa.gov/replace-vital-documents để biết thông tin về cách thay thế chúng.

Ký và đề ngày tháng thư kháng nghị của quý vị. Đừng quên ghi vào mã số đơn FEMA có chín chữ số trên mỗi trang cùng với mã số thảm họa của quý vị (DR-4626-MS). Gửi qua thư đến:

    • FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055 
    • Hoặc gửi fax tới 800-827-8112, Att: FEMA

Nếu quý vị đã lập tài khoản trực tuyến FEMA tại www.DisasterAssistance.gov, quý vị có thể tải lên các tài liệu ở đó.

Quý vị có thể nhận được một cuộc gọi hay thư từ FEMA đề nghị cung cấp thêm thông tin. Hoặc FEMA có thể xếp lịch cho một cuộc thẩm định nhà khác. Trong trường hợp nào đi nữa, quý vị sẽ nhận được một lá thư quyết định trong vòng 90 ngày sau khi FEMA nhận được kháng nghị của quý vị.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình khôi phục của Mississippi, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4626. Theo dõi FEMA trên Twitter tại https://twitter.com/FEMARegion4 và trên Facebook tại www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 12 9, 2021