Điều Quan Trọng là Nộp Đơn Xin Vay Tiền SBA

Release Date:
Tháng 10 6, 2023

Chủ nhà, người thuê, chủ doanh nghiệp và một số tổ chức phi lợi nhuận bị thiệt hại do bão Idalia có thể được giới thiệu xin tiền vay sau thảm họa từ Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration, hay SBA).

FEMA có thể giới thiệu người sống sót đến SBA với thông tin về cách nộp đơn xin tiền vay sau thảm họa. Gia chủ và người thuê:

chủ doanh nghiệp và vài cơ quan phi vụ lợi có thể đủ điều kiện. Điều quan trọng là nộp đơn càng sớm càng tốt.

Nếu đơn xin được chấp thuận, người sống sót không cần phải nhận tiền vay SBA, nhưng không gởi đơn xin có thể làm họ không đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tài chánh khác từ FEMA và tiểu bang Florida.

  • Nếu được giới thiệu đến SBA, quý vị chỉ có thể được một số hỗ trợ của FEMA nếu bị từ chối tiền vay SBA.
  • Tiền vay sau thảm họa SBA là nguồn tài nguyên to nhất của quỹ phục hồi thảm họa liên bang cho những người sống sót. SBA cung cấp tiền vay sau thảm họa dài hạn, lãi suất thấp cho các doanh nghiệp đủ loại lớn nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê.
  • Tiền vay sau thảm họa SBA bao trả thiệt hại không được hãng bảo hiểm hoặc các tài nguyên khác bồi hoàn hoàn toàn. Người sống sót không nên chờ dàn xếp bảo hiểm trước khi nộp đơn xin vay tiền SBA. Họ có thể không được bảo hiểm đầy đủ cho tiền khấu trừ, nhân công và vật liệu cần thiết để sửa chữa hoặc thay nhà mới.
  • Chủ nhà có thể đủ tiêu chuẩn được tiền vay sau thảm họa đến $500,000 để sửa chữa hay xây lại nơi cư ngụ chánh. SBA cũng có thể giúp chủ nhà và người thuê mượn lên đến $100,000 để sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân quan trọng, bao gồm xe hơi bị hư hại hoặc phá hủy trong thảm họa.

Nếu muốn, đương đơn có thể nộp đơn trực tuyến bằng cách sử dụng Đơn Vay Tiền Điện Tử (Electronic Loan Application, hay ELA) qua mạng lưới an toàn của SBA tại disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/ . Có thể lấy thông tin về việc vay tiền sau thảm họa và các mẫu đơn bằng cách gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng SBA tại 800-659-2955.

Tags:
Cập nhật lần cuối