FEMA Sửa đổi Chương trình Hỗ trợ Cá nhân

Release Date:
Tháng 3 22, 2024

FEMA đã thực hiện những sửa đổi quan trọng nhất về chương trình hỗ trợ thảm họa trong 20 năm qua. Những sửa đổi này áp dụng cho những thảm họa được Tổng thống tuyên bố vào hoặc sau ngày 22 tháng 3 năm 2024 và bao gồm:

Những quyền lợi Mới:

 • Hỗ trợ Nhu cầu Thiết yếu 
  Khoản tiền hỗ trợ để giúp bạn chi trả cho những vật dụng thiết yếu như thực phẩm, nước, sữa công thức, thuốc men và những vật dụng cần thiết khác trong trường hợp khẩn cấp. 
 • Hỗ trợ Di chuyển chỗ ở 
  Khoản tiền hỗ trợ để trợ giúp những nhu cầu về nhà ở trước mắt nếu bạn không thể trở về nhà của mình do thảm họa. Bạn có thể sử dụng khoản tiền hỗ trợ này để ở khách sạn, ở với gia đình và bạn bè hoặc các lựa chọn khác trong khi bạn tìm kiếm nhà ở cho thuê.

Mở rộng Tình trạng đủ điều kiện:

 • Đơn giản hóa thủ tục Hỗ trợ cho các Nhu cầu Khác  
  Chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp cần được trợ giúp thêm để phục hồi có thể nộp đơn đăng ký khoản vay hỗ trợ phục hồi sau thảm họa có lãi suất thấp với U.S. Small Business Administration (Cơ quan quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ) tại cùng thời điểm nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ từ FEMA. 
 • Trợ giúp cho những Người có bảo hiểm Dưới mức
  Nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán bảo hiểm không đủ để trang trải chi phí tổn thất về nhà cửa hoặc tài sản của mình, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận khoản tiền hỗ trợ từ FEMA. Xin lưu ý, khoản hỗ trợ của FEMA không thay thế cho bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm cho người thuê nhà hoặc bảo hiểm lũ lụt và sẽ không bao trả toàn bộ tổn thất do thảm họa gây ra.
 • Mở rộng Tiêu chí nhận Khoản hỗ trợ Sửa chữa Nhà ở 
  Bạn có thể nhận được khoản tiền hỗ trợ để sửa chữa những phần của ngôi nhà bị hư hỏng do thảm họa bất kể tình trạng trước đây. Bạn cũng có thể thực hiện những sửa chữa để ngăn ngừa tình trạng hỏng hóc tương tự có thể xảy ra do những thảm họa trong tương lai.
 • Thực hiện những Tu sửa để hỗ trợ khả năng Đi lại 
  Khoản tiền hỗ trợ để giúp bạn sửa chữa ngôi nhà của mình nhằm hỗ trợ khả năng đi lại (chẳng hạn như đoạn dốc bên ngoài, thanh vịn và lối đi lát đá dẫn vào nhà) nếu bạn bị khuyết tật. Bạn có thể thực hiện những sửa chữa này khi những hạng mục này bị hư hỏng trong thời gian diễn ra thảm họa. Bạn có thể thực hiện công việc tu sửa nhà ở cần thiết do tình trạng khuyết tật có từ trước hoặc tình trạng khuyết tật do thảm họa gây ra ngay cả khi ngôi nhà không có những bộ phận này trước khi xảy ra thảm họa. 
 • Đơn giản hóa thủ tục Hỗ trợ cho Người nộp đơn đăng ký là Người làm việc tự do
  Nếu bạn là người làm việc tự do, FEMA có thể cung cấp khoản tiền hỗ trợ để sửa chữa hoặc thay thế các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho công việc của bạn mà đã bị hư hỏng do thảm họa. 
 • Mở rộng Hỗ trợ cho Thiết bị Tính toán 
  Giờ đây bạn có thể nhận khoản tiền hỗ trợ cho máy tính cá nhân hoặc máy tính gia đình bị hư hỏng do thảm họa. Bạn cũng có thể nhận khoản tiền hỗ trợ cho các loại máy tính khác cần thiết cho công việc, học tập hoặc tiếp cận và các nhu cầu cơ bản.

Đơn giản hóa Quy trình Nộp đơn đăng ký:

 • Đơn giản hóa quy trình Nộp đơn đăng ký Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời
  Giảm bớt các yêu cầu về giấy tờ nếu bạn đang xin tiếp tục nhận hỗ trợ về nhà ở tạm thời. Nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ tích cực làm việc với bạn để hỗ trợ và tăng tính minh bạch. 
 • Gỡ bỏ Rào cản cho Những người nộp đơn đăng ký Muộn
  Nếu bạn đang yêu cầu phê duyệt cho đơn đăng ký muộn, bạn không còn phải cung cấp giấy tờ chứng minh lý do của việc nộp đơn đăng ký muộn nữa. 
 • Đơn giản hóa Quy trình nộp Đơn kháng cáo 
  Nếu bạn không đồng ý với quyết định của FEMA và muốn kháng cáo, bạn sẽ không còn phải cung cấp thư kháng cáo có chữ ký kèm theo giấy tờ chứng minh nữa. 
Cập nhật lần cuối