Thử nghiệm Quốc gia IPAWS 2023

FEMA hợp tác với Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC, Federal Communications Commission) sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm quốc gia về Hệ thống Cảnh báo và Báo động Công cộng Tích hợp (IPAWS, Integrated Public Alert and Warning System) vào ngày 4 Tháng Mười, 2023.

View of a IPhone with alert on screen saying: National Alert. THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.

Thử nghiệm Quốc gia IPAWS 2023

Cuộc thử nghiệm sẽ tiếp cận hàng triệu điện thoại di động trên toàn quốc thông qua Cảnh báo Khẩn cấp qua Thiết bị Di động (WEA, Wireless Emergency Alerts), radio và truyền hình thông qua Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS, Emergency Alert System)và các phương thức liên lạc khác.

Cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra vào khoảng 2:20 chiều, giờ ET, Thứ Tư, Ngày 4 Tháng Mười, 2023.

Ngày thử nghiệm dự phòng là ngày 11 Tháng Mười.

Về Cuộc Thử nghiệm Quốc gia

Cuộc thử nghiệm quốc gia sẽ giúp đảm bảo rằng Cảnh báo Khẩn cấp qua Thiết bị Di động (WEA)Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) vẫn tiếp tục là những cách cảnh báo công chúng hiệu quả về các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là ở cấp quốc gia.

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn của Hoa Kỳ đều tham gia Cảnh báo Khẩn cấp qua Thiết bị Di động và sẽ gửi thử nghiệm  quốc gia tới những người đăng ký của họ.

Nếu điện thoại quý vị đang bật và nằm trong phạm vi của tháp di động đang hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ không dây tham gia thử nghiệm, quý vị cần nhận bản thử nghiệm quốc gia. Các nhà cung cấp dịch vụ không dây sẽ gửi bản thử nghiệm quốc gia trong vòng 30 phút, nhưng điện thoại của quý vị chỉ nên nhận bản thử nghiệm một lần.

alert - info

Quý vị có Thắc mắc?
Xem danh sách các câu hỏi thường gặp của chúng tôi (liên kết bằng Tiếng Anh) để tìm hiểu thêm thông tin về bản thử nghiệm quốc gia.

Các Nguồn Trợ giúp Liên quan

Cập nhật lần cuối