Tès Nasyonal IPAWS 2023

FEMA, an kowòdinasyon ak Komisyon Federal Kominikasyon (FCC), pral òganize yon tès nasyonal sou Sistèm Alèt ak Avètisman Piblik Entegre (IPAWS) nan dat 4 oktòb, 2023.

View of a IPhone with alert on screen saying: National Alert. THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.

Tès Nasyonal IPAWS 2023

Tès la pral rive jwenn dè milyon de telefòn mobil atravè peyi a atravè Alèt pou Ijans Sanfil (WEA), radyo ak televizyon atravè Sistèm Alèt pou Ijans (EAS)ak lòt mwayen kominikasyon.

Tès la ap fèt nan apeprè 2:20 p.m. ET nan Mèkredi 4 oktòb 2023. Dat tès sovgad la se 11 oktòb.

Konsènan Tès Nasyonal la

Tès nasyonal la pral ede asire ke Alèt pou Ijans Sanfil (WEA),  ak Sistèm Alèt pou Ijans (EAS) ap toujou kontinye yon fason efikas pou avèti piblik la sou ijans yo, sitou sa ki nan nivo nasyonal la.

Tout gwo founisè san fil Ozetazini yo ap patisipe nan Alèt Ijans Wireless epi yo pral transmèt tès nasyonal la bay abòne yo. Si telefòn mobil ou a sou epi nan distans limit yon gwo antèn ki nan selil aktif  yon founisè sanfil k ap patisipe, ou ta dwe resevwa tès nasyonal la. Founisè san fil yo pral transmèt tès nasyonal la pou 30 minit, men telefòn ou ta dwe resevwa li yon fwa sèlman.

alert - info

Èske w gen Kesyon?
Gade lis kesyon yo poze souvan yo (lyen an Anglè) pou jwenn plis enfòmasyon sou tès nasyonal la.

Resous ki gen Rapò ak sa

Dènye mizajou