alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4751

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

31

FEMA có thể cần liên lạc với cư dân Tennessee đã nộp đơn xin trợ giúp sau cơn bão và lốc xoáy ngày 9 tháng 12 năm 2023. Người đương đơn nên lưu ý rằng các cuộc gọi có thể đến từ các số ngoài tiểu bang hoặc không xác định.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
FEMA đang cung cấp cho cư dân Tennessee những lời khuyên miễn phí về cách xây dựng chắc chắn và an toàn hơn nhằm chống chọi lại cơn bão.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Các Trung tâm Phục hồi Thảm họa hoạt động ở Tennessee để trợ giúp cho cơn lốc xoáy sẽ tạm thời đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 2, cho ngày lễ liên bang Ngày Lễ Tổng thống.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
FEMA đang cung cấp cho cư dân Tennessee tư vấn miễn phí về cách xây dựng mạnh mẽ và an toàn hơn trước cơn bão.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Một thông báo công cộng đã được đăng lên sự trợ giúp sẵn có của FEMA và các hành động được FEMA tài trợ đề xuất, bao gồm các sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến các tài sản lịch sử, các thú vật bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng, môi trường sinh sống quan trọng hoặc vùng ngập nước và vùng ngập lụt ở Tennessee.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

Xem Bộ công cụ đa phương tiện về thiên tai cho mạng xã hội và nội dung của video để có thông tin chung về quá trình khắc phục thiên tai.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.