Trong những ngày đầu của đại dịch, COVID-19 hiếm khi được ghi nhận là nguyên nhân gây tử vong trên giấy chứng tử. Tôi phải làm gì?

FEMA đã mở rộng các yêu cầu về tài liệu Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để cho phép người nộp đơn gửi bản tuyên bố bằng văn bản từ viên chức chứng nhận có tên trong giấy chứng tử, giám định viên y tế hoặc nhân viên điều tra cho rằng nguyên nhân tử vong là do COVID-19 đối với những trường hợp tử vong xảy ra từ ngày 20 Tháng Một đến ngày 16 Tháng Năm, 2020.

Tuyên bố bằng văn bản phải kèm theo giấy chứng tử và bao gồm sơ đồ nguyên nhân, hoặc lời giải thích, liên kết nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử với COVID-‍19

Cập nhật lần cuối