alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

North Carolina Hurricane Ian

EM-3586-NC
North Carolina

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 28, 2022 - Th10 4, 2022

Ngày Công bố: Th10 1, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $760,834.32
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $2,093,624.39