alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oklahoma Severe Storms and Flooding

DR-4274-OK
Oklahoma

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 11, 2016 - Th6 13, 2016

Ngày Công bố: Th7 15, 2016

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $304,934.78
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $3,746,277.46
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $4,226,556.24

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Murray County Expo Center - Extension Office

Địa chỉ

3490 Highway 7 W
Sulphur, Oklahoma 73086
Murray
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 5:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Murray County Expo - DRC is located at the extension Office

5/25/2024 DRC closed at noon due to possible inclement weather.

Monday May 27th,2024 DRC will be closed for the day (In observance of Memorial Day.)