alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Severe Winter Storms and Snowstorm

DR-1877-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 23, 2009 - Th12 27, 2009

Ngày Công bố: Th2 25, 2010

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment

  • Iowa, FEMA-1877-DR (PDF 20KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,749,347.17
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,986,321.27
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $5,996,437.44

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.