alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Severe Storms & Flooding

DR-1367-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 8, 2001 - Tháng 5 29, 2001

Ngày Công bố: Tháng 5 2, 2001

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $3,601,067.84
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,689,231.55
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $8,618,000.36