alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Blog

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ giao diện mới cho trang chủ của FEMA.gov trong đó nêu bật những công việc quan trọng đang được các cộng đồng trên toàn quốc thực hiện hàng ngày để trở nên kiên cường hơn và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

illustration of page of paper

Sau một thảm họa, bạn có thể cảm thấy quá tải và không biết phải làm gì để tiếp tục cuộc sống. Chặng đường phục hồi có thể đáng sợ, nhưng bạn không hề đơn độc. Điều quan trọng là cần yêu cầu trợ giúp khi bạn làm theo từng bước của quá trình. Một trong những nơi tốt nhất để nhận trợ giúp trực tiếp là tại Disaster Recovery Center (DRC).

illustration of page of paper

Hàng triệu người Mỹ trên khắp đất nước đã phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, từ Alaska đến Puerto Rico, từ Florida đến South Carolina. FEMA đang làm việc không ngừng nghỉ khi tiếp tục ứng phó và giúp đỡ những người sống sót sau thảm họa.

illustration of page of paper