California Wildfires

DR-4558-CA
California

Panahon ng Insidente: Aug 14, 2020 - Sep 26, 2020

Petsa ng Deklarasyon: Aug 22, 2020


Mga Lokal na Dulugan


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $18,408,890.10
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $4,837,796.30
Total Individual & Households Program Dollars Approved $23,246,686.40
Individual Assistance Applications Approved 2911
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $311,462,675.45
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $61,969,288.30
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $393,272,542.43
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $7,582,943.91
Huling na-update noong June 30, 2022