Sant Rekiperasyon apre Katastwòf pou Siklòn Ian Relouvri

Release Date Release Number
056
Release Date:
November 14, 2022

BRANDON, Fla. – Sant Rekiperasyon apre Katastwòf pou sivivan Siklòn Ian yo relouvri jodi a apre yo te fèmen tanporèman semèn pase a pou move tan. Sant yo fèt pou ede sivivan katastwòf yo rekòmanse rekiperasyon yo apre siklòn Ian.

Pifò sant yo ouvri lendi jiska samdi, soti 9 a.m. pou rive 6 p.m., yo fèmen dimanch, sòf si yo di yon lòt bagay.

Anplasman sant yo:

KONTE BREVARD

Cuyler Park Community Center,

2331 Harry T. Moore Ave.,

Mims, FL 32754

KONTE CHARLOTTE

Tringali Rec Center,

3450 N Access Rd.,

Englewood, FL  34224

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

KONTE DESOTO

Brewer Sports Park,

1347 SE Hargrave St,

Arcadia, FL 34266

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

KONTE FLAGLER

Flagler County Fairgrounds,

150 Sawgrass Rd.,

Bunnell, FL 32110

KONTE GLADES

Glades County Health Department,

1021 Health Park Drive,

Moore Haven, FL 33471

KONTE HARDEE

Civic Center,

515 Civic Center Dr.,

Wauchula, FL 33873

KONTE HIGHLANDS

Highlands County Extension Office,

4509 George Blvd.,

Sebring, FL 33875

KONTE HILLSBOROUGH

HCC Regent,

6437 Watson Road,

Riverview, FL 33578

KONTE LAKE

First Baptist Church of Astor Lake County,

24731 Ann St.,

Astor FL 32102

KONTE LEE

Lakes Regional Library,

15290 Bass Rd.,

Fort Myers, FL 33919

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

 

Lake Kennedy Center,

400 Santa Barbara Blvd.,

Cape Coral, FL  33915

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

 

Sanibel Community Church,

1740 Periwinkle Way,

Sanibel, FL 33957

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

KONTE MANATEE

John Marble Park,

3675 53rd Ave. E.,

Bradenton, FL 34203

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

KONTE OKEECHOBEE

Okeechobee County Library,

206 SW 16th St.,

Okeechobee, FL 34974

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

KONTE ORANGE

Barnett Park,

4801 W. Colonial Dr.,

Orlando, FL 32808

KONTE OSCEOLA

Hart Memorial Central Library,

211 E. Dakin Ave.,

Kissimmee, FL 34741

KONTE PINELLAS

Lealman Exchange Community Center,

5175 45th St N.,

St. Petersburg, FL  33714

KONTE POLK

 W.H. Stuart Center,

1702 S. Holland Pkwy.,

Bartow, FL 33830

KONTE SEMINOLE

Putnam County Fairgrounds,

117 Yelvington Road,

East Palatka, FL 32131

KONTE SARASOTA

Shannon Staub Public Library,

4675 Career Lane,

North Port, FL 34289

Ouvè 8 a.m. pou 7 p.m. Lendi jiska Samdi

KONTE SEMINOLE

Seminole State College - Barbara Miller Automotive Center,

100 Weldon Blvd.,

Sanford, FL 32773

RI KONTE JOHNS

Wind Mitigation Building,

3111 Agricultural Center Dr.,

St. Augustine, FL 32092

KONTE VOLUSIA

Volusia County Health Department,

1845 Holsonback Dr.,

Daytona Beach, FL 32117

 

Ou pa bezwen ale nan yon sant pou w aplike pou asistans FEMA. Sivivan yo ka ale anliy sou disasterassistance.gov, sèvi ak aplikasyon mobil FEMA a oswa rele Liy Èd FEMA a nan 800-621-3362. Liy telefòn lan disponib chak jou sòti 7 a.m. rive 11 p.m. EST. Èd la disponib nan pifò lang. Si ou ap itilize yon sèvis relè, tankou relè videyo (VRS), telefòn ak soutit oswa lòt sèvis, bay FEMA nimewo pou sèvis sa a. Pou ou wè yon videyo ki aksesib sou fason pou ou aplike, vizite: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Sivivan ki te sibi domaj nan siklòn Nicole ta dwe kontakte konpayi asirans yo, pran foto domaj yo, kòmanse netwaye, epi kenbe resi yo. Vizite floridadisaster.org/info/nicole/ pou jwenn repons ak enfòmasyon ki ajou.

Tags:
Dènye mizajou