Sant Dapèl DRC yo nan Jefferson Davis ap Fèmen/Orè Nouvèl Ane FEMA

Release Date:
December 29, 2020

BATON ROUGE, La.– Sant Rekiperasyon Katastwòf (DRC)/Sant Dapèl yo nan pawas Jefferson Davis pral fèmen nan fason pèmanan nan dat 30 Desanm nan 5 p.m. li nan:

 

Jefferson Davis Fairgrounds

810 Lake Arthur Avenue

Jennings, LA 70546

 

Tout Sant Apèl/DRC  Louisiana yo ap fèmen nan 31 Desanm  a 5 p.m. pou sezon fèt nouvèl ane. Sant yo pral re-ouvè nan dat 4 Janvye 8 a.m. Sant Dapèl/ DRC yo nan:

 

Lake Charles Civic Center

900 Lake Shore Dr.

Lake Charles, LA 70601

 

Brown Memorial Park

1212 E Pont Des Mouton Rd

Lafayette, LA 70507

 

Okenn randevou pa nesesè. Santy o ouvè Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. pou rive 5 p.m., Samdi 10 a.m. pou rive 3 p.m., fèmen Dimanch.

 

Sivivan yo pa bezwen vizite yon sant pou aplike oswa mete aplikasyon yo ajou.  Pou mande kesyon endividyèl oswa soumèt enfòmasyon:

Liy telefòn FEMA Mitigation Outreach ouvè nan dat 31 Desanm, it will fèmen nan 1ye Janvye ak rekòmanse fonksyonman 2 Janvye nan 8 a.m. Èdtan fonksyonman yo se Lendi jiska Samdi, 8 a.m. pou rive 6 p.m. (CT). Sivivan yo ki gen kesyon sou reparasyon kapab kontakte Mitigation Outreach lè ou rele 833-336-2487  Pou gade resous sou alèjman vizite https://fema.connectsolutions.com/lauramit/.

 

Rele Liy èd FEMA nan 800-621-3362 oswa TTY 800-462-7585, vizite www.DisasterAssistance.gov oswa telechaje Aplikasyon Mobil FEMA nan fema.gov/about/news-multimedia/app. Pou w jwenn dènye enfòmasyon sou siklòn Laura, vizite fema.gov/disaster/4559. Oswa, pou Siklòn Delta, vizite fema.gov/disaster/4570. Swiv kont Twitter Rejyon 6 FEMA nan twitter.com/FEMARegion6

Tags:
Dènye mizajou